Autogebruik

05-11-2003 22:43 05-11-2003 22:43

In het debat over de belasting op personenauto’s vandaag in het Europees Parlement hekelt Hans Blokland het woud aan heffingen op personenauto’s. ‘Er zijn te veel soorten heffingen, over het bezit maar ook over het gebruik van de auto’, aldus de Nederlandse europarlementariër.

In het debat over de belasting op personenauto’s vandaag in het Europees Parlement hekelt Hans Blokland het woud aan heffingen op personenauto’s. ‘Er zijn te veel soorten heffingen, over het bezit maar ook over het gebruik van de auto’, aldus de Nederlandse europarlementariër. Volgens Blokland is het beter over te stappen op een transparant stelsel van heffingen met duidelijke doelstellingen. De burger hoeft dan minder diep in zijn buidel te tasten bij de aanschaf van een nieuwe personenauto.
Bovendien moet het doel van de heffingen duidelijk zijn. Heffingen die zijn bedoelt om het gebruik van de auto af te remmen of die nieuwe technieken stimuleren, moeten op hun effect worden beoordeeld.

De volledige bijdrage van Hans Blokland in het debat is als volgt:

MdV,
In de dagelijkse praktijk van automobilisten en de autobranche is de prijs die door heffingen over het bezit en gebruik van de auto geheven wordt een onontkoombaar feit.
Er zijn te veel soorten heffingen, over het bezit maar ook over het gebruik van de auto.

Mijns inziens is het beter om een transparant stelsel van heffingen te hanteren met verschillende, maar duidelijke, doelstellingen. Zoals heffingen over het bezit van de auto om wegenonderhoud te financieren en heffingen over gebruik om milieuschade te herstellen. Eventuele heffingen om het gebruik af te remmen en nieuwe milieuvriendelijke technieken te stimuleren dienen daarbij naar mijn mening op hun effect te worden beoordeeld.

Ik pleit hiermee niet voor een Europees belastingsysteem voor auto’s. Maar wel voor een systeem waarbij heffingsgrondslagen en doelstellingen tussen de lidstaten passen bij een interne markt waarin ook oog is voor de belangen van een gezond leefmilieu. Ik spreek daarom mijn steun uit voor het verslag van collega Honeyball.

Tenslotte wil ik graag duidelijkheid van de Europese Commissie over hoe ze nu verder wil komen in het complexe vraagstukken rond de belasting van mobiliteit.

Afgelopen dinsdag is in de Economische Commissie het voorstel over de harmonisatie van de dieselaccijns verworpen. Zoals u weet zijn beide voorstellen op een hoorzitting besproken en zijn ze complementair.

Welke mogelijkheden ziet u om door middel van een uitwisseling van belangen tussen de lidstaten met de voorstellen voor harmonisatie van de dieselaccijns en belasting op personenauto’s een compromis te bereiken waar Raad en Parlement mee kunnen instemmen? Ik denk daarbij met name aan bijvoorbeeld het bereiken van een gemeenschappelijk standpunt over heffingsgrondslagen en doelstellingen van het toepassen van heffingen.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari