Ziektekosten in Europa

donderdag 04 december 2003 14:09

Het verslag van collega Jensen heeft in grote lijnen mijn steun. Het bevorderen van het vrije verkeer in de Europese Unie en de voorwaarden daarvoor scheppen is belangrijk. Als we vrij verkeer van burgers willen bevorderen en ook een verdere integratie van de interne markt wensen zal ook voor minder prettige dingen zoals het doen van een beroep op gezondheidszorg een oplossing moeten komen.

MdV,

Het verslag van collega Jensen heeft in grote lijnen mijn steun. Het bevorderen van het vrije verkeer in de Europese Unie en de voorwaarden daarvoor scheppen is belangrijk. Als we vrij verkeer van burgers willen bevorderen en ook een verdere integratie van de interne markt wensen zal ook voor minder prettige dingen zoals het doen van een beroep op gezondheidszorg een oplossing moeten komen.
Die oplossing komt binnen handbereik met het invoeren van een Europese ziekteverzekeringskaart. Naast voordelen zie ik echter ook een paar bezwaren tegen de invoering van een dergelijke kaart.
Collega Jensen noemt in haar verslag twee maatregelen die nodig zijn voor een dergelijke kaart. In de eerste plaats de harmonisatie van de rechten van alle categorieën verzekerden. De wens tot die harmonisatie deel ik niet. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het systeem van gezondheidszorg verschilt per lidstaat. En ook de financiering loopt uiteen van premies tot bekostiging uit de belastingen.
Daarnaast acht ik de symboolwaarde van een dergelijke kaart niet van wezenlijk belang. Immers, als u ziek wordt in het buitenland hebt u behoefte aan zorg. Niet aan een symbool. De zorg kunt u straks met een kaart verkrijgen. Het Europees gevoel krijg ik er in elk geval niet bij.
De tweede maatregel die tot het verminderen van formaliteiten moet leiden heeft daarentegen wel mijn instemming. Administratieve procedures en formaliteiten moeten tot een noodzakelijk minimum worden beperkt. Dat de toegenomen mobiliteit van burgers leidt tot een beroep op gezondheidszorg in een andere lidstaat moet niet afgestraft worden met administratieve rompslomp.

Ik wil mijn bijdrage afsluiten met een vraag aan de Commissaris.
Betekent de in te voeren kaart ook dat er nieuwe ambtelijke instanties komen om deze kaart in te voeren en te verstrekken? Of is dit mogelijk zonder nieuwe instanties?

Dank u.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari