Geneesmiddelen

05-12-2003 18:32 05-12-2003 18:32

Uit onderzoek blijkt dat van de geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven meer dan de helft niet is getest op de effecten die deze geneesmiddelen hebben op kinderen.

Uit onderzoek blijkt dat van de geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven meer dan de helft niet is getest op de effecten die deze geneesmiddelen hebben op kinderen.
Voor het berekenen van een ongevaarlijke dosis voor een kind wordt nu meestal uitgegaan van een percentage van de dosis die een volwassene mag slikken, waarbij het lichaamsgewicht als maatstaf wordt gebruikt.
Omdat de nieren en lever van kinderen in de groei anders functioneren dan bij volwassenen bestaat echter het gevaar dat bij het slikken van geneesmiddelen er veel meer gifstoffen in het bloed terechtkomen.

Naar aanleiding van een recente publicatie in het blad Gezondheidsnieuws reageerde het ministerie van Volksgezondheid met de opmerking dat hier in Nederland weinig aan te doen is, omdat de overheid weinig grip heeft op de farmaceutische bedrijven die internationaal opereren. Alleen op Europees niveau zou er iets aan te doen zijn.

Dit alles was reden voor Hans Blokland om hierover schriftelijke vragen te stellen aan de Europese Commissie:

1. Is het de Commissie bekend dat de meerderheid, mogelijk 70 procent, van de geneesmiddelen welke aan kinderen worden voorgeschreven niet is onderzocht op de effecten van dit gebruik door deze doelgroep?

2. Kan de Commissie aangeven hoeveel procent van de geneesmiddelen die beoordeeld zijn door het European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) ook geschikt zijn bevonden voor het gebruik door kinderen?

3. Kan de Commissie aangeven welke inspanningen zij uitvoert teneinde fabrikanten ertoe aan te zetten meer onderzoek te doen naar de effecten van geneesmiddelen bij kinderen?

4. Kan de Commissie meedelen of voor dit onderzoek ook communautaire middelen ter beschikking worden gesteld, en zo ja: welke middelen dit zijn en hoe deze ingezet worden?

Zodra de antwoorden van de Europese Commissie ontvangen zijn, waarschijnlijk medio januari, zal besloten worden of er nog vervolgstappen genomen zullen worden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari