Schoon door Oostenrijk

woensdag 17 december 2003 21:39

Een jaar lang het het zogenoemde ecopuntensysteem Europa danig bezig gehouden. Tijdens de komende jaarwisseling wordt het systeem waarbij vervuilende vrachtauto's uit Oostenrijk worden geweerd, af.

Een jaar lang het het zogenoemde ecopuntensysteem Europa danig bezig gehouden. Tijdens de komende jaarwisseling wordt het systeem waarbij vervuilende vrachtauto's uit Oostenrijk worden geweerd, af. Rijk van Dam gaat vandaag in het debat over dit systeem in op de consequenties van het afschaffen per 1 januari.
__________________________________________________________________________

Voorzitter,

Op 31 december aanstaande loopt de uitzonderlijke ecopunten-overeenkomst af. De vraag of en zo ja hoe dit systeem een vervolg moest krijgen heeft ons dit jaar veel bezig gehouden.

Het verslag in eerste en tweede lezing was daar duidelijk over. Het Parlement wilde niet meer dan een overgangssysteem van het huidige ecopuntensysteem naar een situatie waarin ook buitenlandse vrachtwagens een vrije transit door Oostenrijk zouden krijgen. Dat bleek echter niet de bedoeling te zijn van Oostenrijk. De Raad ging daar in eerste instantie in mee.

Nu, aan het einde van de conciliatie gekomen, blijken Raad en Parlement het in essentie toch met elkaar eens te zijn. Het compromis behelst een regime waarin de meest vervuilende wagens worden geweerd en het gebruik van schone voertuigen wordt gestimuleerd en dat bij een jaarlijkse afname van het beschikbare aantal punten. In het licht van de bescherming van het kwetsbare Alpengebied versus het vrije verkeer van goederen is dit een
realistisch evenwicht.

Onze teleurstelling was dan ook groot toen Oostenrijk aankondigde het ecopuntensysteem per 1 januari 2004 op te heffen.

In dit debat wil ik een drietal oproepen doen.

In de eerste plaats aan Oostenrijk om zich te realiseren tot welk een langslepende affaire van wederzijdse onvriendelijkheden haar houding kan leiden. Onnodige onderlinge irritatie is allesbehalve constructief.

In de tweede plaats wil ik de Commissie oproepen scherp toe te zien op de toelaatbaarheid van potentiële Oostenrijkse acties die het vrije verkeer van personen en goederen in gevaar kunnen brengen.

In de derde plaats wil ik de collegae oproepen voortvarend met de herziening van de eurovignetrichtlijn te werk te gaan. Deze richtlijn kan in haar nieuwe gedaante een uitweg uit de huidige impasse betekenen.

Voorzitter, over het met de Raad bereikte compromis ben ik tevreden. Wij stemmen er dan ook van harte mee in.

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari