Hulp op lokaal niveau

woensdag 17 december 2003 19:45

Ontwikkelingshulp komt optimaal tot stand door recht te doen aan de lokale context in ontwikkelingslanden. Overleg met lokale partijen spreekt daarbij voor zich. Het instrument gedecentraliseerde samenwerking roept evenwel een aantal vragen op.

Voorzitter,

Ontwikkelingshulp komt optimaal tot stand door recht te doen aan de lokale context in ontwikkelingslanden. Overleg met lokale partijen spreekt daarbij voor zich. Het instrument gedecentraliseerde samenwerking roept evenwel een aantal vragen op.

Allereerst, een aparte budgetlijn. Een lijn voor gedecentraliseerde samenwerking is een experiment van de afgelopen jaren. De evaluatie die de Europese Commissie heeft laten uitvoeren, geeft totaal geen blijk van een effectieve implementatie. Een continuering van de aparte budgetlijn ligt dus niet in de rede. Helaas zie ik deze afweging niet in het verslag verdisconteerd.

Meer specifiek is de selectie van projecten problematisch. Er is een transparant kader nodig waarbinnen de delegaties de juiste projecten selecteren. De criteria voor die selectie moeten goed zijn en de toepassing ervan inzichtelijk. Het evaluatieverslag toont daarentegen dat het selectieproces helemaal niet transparant is! Tevens schieten follow-up en evaluatie tekort. Het evaluatieverslag stelt zelfs “follow-up en evaluatie ontbreekt”! De flexibiliteit van het instrument oogst waardering bij de delegaties van de Commissie. Het gebrek aan transparantie en evaluatie doen me veeleer denken dat het instrument te flexibel is.

Tot slot, de Europese Commissie stelt een budgetverhoging voor. Het Verslag Zimmerling zelfs in versterkte mate. Overtuigende argumenten voor die verhoging ontbreken in zowel het commissiedocument als in het verslag. Kortom, er is geen aanleiding tot een groot vertrouwen in de juistheid van de gevolgde aanpak.

Bas Belder

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari