Migratie in Europa

woensdag 14 januari 2004 18:55

Het is goed dat er aandacht is voor de verschillende kanten van immigratie. De problemen die gesignaleerd worden, maar ook de kansen die er zijn. In grote lijnen kan ik met het verslag van collega Moraes instemmen.

Integratie houdt de politiek bezig, zeker ook in Europees verband. Hans Blokland ging deze week hierover volop in debat. Blokland wil niet veel weten van een Europese aanpak als het gaat om integratie op nationaal niveau.
__________________________________________________________________________

Mijnheer de Voorzitter,

Het is goed dat er aandacht is voor de verschillende kanten van immigratie. De problemen die gesignaleerd worden, maar ook de kansen die er zijn. In grote lijnen kan ik met het verslag van collega Moraes instemmen. Graag wil ik echter de aandacht vestigen op de samenhang van de drie vitale kwesties die de rapporteur noemt in overweging één. De noodzaak van migratie naar de EU, verbetering van de integratie en de samenwerking met landen van herkomst.

Allereerst deel ik de noodzaak van migratie naar de EU in verband met de vergrijzing niet. Het werven van migrantenarbeiders kan geen oplossing zijn zolang er nog een arbeidsreservoir is.

Ook bij de tweede kwestie zou ik graag een kanttekening willen plaatsten. Het is juist dat verbetering van de integratie nodig is. In Nederland is het debat daarover volop gaande. Maar, zoals de rapporteur terecht zegt, hangt integratie samen met een heel scala aan binnenlandse factoren. Dat zijn bijvoorbeeld de maatschappelijke context, het onderwijs en de taalvaardigheid. Juist vanwege deze constatering kan een Europees beleid niet effectief zijn en dient arbeidsimmigratie en integratie een nationale prioriteit te zijn.

In paragraaf 28 wordt aandacht gevraagd voor de problemen die kunnen spelen op het gebied van gezondheid en voortplanting. Ik onderken de noodzaak hiervan. Wel moet ik nadrukkelijk stellen dat bevordering van abortus hierbij niet aan de orde kan zijn. Ik hoor graag van de rapporteur wat hij met deze paragraaf beoogt.

Ook ben ik van mening dat uitbreiding van de gezinsdefinitie niet integratiebevorderend zal werken. Hiermee vergroten we het integratieprobleem in plaats van het op te lossen.

Deze kanttekeningen nemen echter de noodzaak tot samenwerking met de landen van afkomst niet weg, evenmin als overleg tussen de lidstaten van de Unie. De noodzaak tot verbetering van de situatie van immigranten en hun plek op de arbeidsmarkt is duidelijk.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari