Algemeen belang

dinsdag 13 januari 2004 23:20

Ik kan mij nog levendig herinneren hoe in onze vergadering van november 2002 het verslag van collega Herzog over staatssteun met één stem verschil werd aangenomen. Het aangenomen rapport was alleen wel zo geamendeerd dat van het oorspronkelijke voorstel niets meer overbleef.

Mijnheer de Voorzitter,

Ik kan mij nog levendig herinneren hoe in onze vergadering van november 2002 het verslag van collega Herzog over staatssteun met één stem verschil werd aangenomen. Het aangenomen rapport was alleen wel zo geamendeerd dat van het oorspronkelijke voorstel niets meer overbleef.

Het lijkt er sterk op dat collega Herzog ook nu moeite heeft met het standpunt van de meerderheid van het Parlement dat zich terecht verzet tegen de invoering van een kaderrichtlijn voor diensten van algemeen belang.

Al voor dat de Europese Commissie in mei 2003 met haar groenboek kwam had de rapporteur al een werkdocument met zijn opvattingen gepresenteerd. Dat is te snel en ook te vroeg om de vragen te beantwoorden die de Commissie in haar groenboek aan het parlement voorlegde. Dat het groenboek geen visiedocument was is spijtig. Dat de rapporteur al een visie op het Commissievoorstel had voordat het voorstel er was, is ronduit voorbarig.

Het groenboek wijst terecht op de bevoegdheden van nationale en regionale autoriteiten voor de diensten van algemeen belang. Het is naar mijn overtuiging dan ook een zaak van nationale en regionale politici om te beslissen over diensten van algemeen belang. Ik zie dan ook geen noodzaak om de Commissie nieuwe bevoegdheden toe te kennen op dit terrein.

MdV, ik kan instemmen met het voorstel dat in de Economische Commissie is aangenomen.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari