Fraudezaken

donderdag 29 januari 2004 16:45

Mijn fractie heeft vorig jaar niet ingestemd met het verlenen van kwijting aan de Europese Commissie over het door haar gevoerde begrotingsbeheer in 2001. Achteraf bevestigen de feiten ons gelijk ondubbelzinnig. De Commissie hield informatie achter over de Eurostat-affaire die luttele weken na de stemming over de kwijting aan het licht kwam. Gevoegd bij het uiterst gebrekkige boekhoudingssysteem, de zeer traag verlopende administratieve hervormingen, het gebrek aan onafhankelijkheid van de interne controle, was dit de zoveelste spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Rijk van Dam heeft al meningmaal de vinger bij de zere plek gelegd: de Commissie van Romano Prodi heeft niets geleerd van het verleden. Daarom heeft de eurofractie ChristenUnie-SGP eind vorig jaar tegen het verlenen van kwijting over 2001 gestemd. De feiten geven ons gelijk. Tijdens de Eurostat-affaire blijkt dat de interen controle nog steeds chaotisch en onvolledig is. Mijnheer de voorzitter, Mijn fractie heeft vorig jaar niet ingestemd met het verlenen van kwijting aan de Europese Commissie over het door haar gevoerde begrotingsbeheer in 2001. Achteraf bevestigen de feiten ons gelijk ondubbelzinnig. De Commissie hield informatie achter over de Eurostat-affaire die luttele weken na de stemming over de kwijting aan het licht kwam. Gevoegd bij het uiterst gebrekkige boekhoudingssysteem, de zeer traag verlopende administratieve hervormingen, het gebrek aan onafhankelijkheid van de interne controle, was dit de zoveelste spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De commissarissen Solbes, Prodi, Kinnock en Schreyer tonen in hun handel en wandel dat zij onvoldoende lessen hebben getrokken uit het gedwongen aftreden van hun voorgangers. Daarnaast blijkt dat de commissievoorzitter met schone woorden, dikke rapporten en mooie beloften iedere keer weer het EP wil lijmen, zonder dat nu echt zichtbare resultaten worden geboekt met de interne hervorming bij de Europese Commissie. Pas in de tweede helft van 2003 is de Commissie schoorvoetend in beweging gekomen.Toen bleek langer uitstel onmogelijk. Intussen is wel duidelijk dat deze Commissie qua begrotingsbeheer achter de feiten aansukkelt en niet haar politieke verantwoordelijkheid neemt. Ten slotte stel ik vast dat het Europees Parlement zeer veel te danken heeft aan de moedige klokkenluiders Van Buitenen en Andreasen bij de Europese Commissie. Zij hebben recht op volledig eerherstel. We vergeten ook niet dat er vele toegewijde en onkreukbare ambtenaren bij de Commissie zijn. Maar die worden gedwarsboomd door een interne hiërarchie die zichzelf wil bedienen in plaats van de Europese burgers. Een paar rotte appels in de mand maken alle fruit te schand. Commissaris Prodi, uw tijd van gaan is nu gekomen! Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari