Halve waarheden

dinsdag 10 februari 2004 22:58

Beter een hele leugen dan een halve waarheid. De zeggenschap van deze spreuk ervaar ik de laatste dagen aan den lijve. Eén van mijn collega´s fluisterde de pers in dat de Nederlandse leden van de Christendemocratische fractie en mijn fractie nooit iets terug storten van hun reiskostenvergoeding. Radio, TV en kranten namen dit bericht zonder enig gedegen navraag over. Sinds die tijd wordt ik overspoeld met telefoontjes en e-mails met de vraag waarom ik geld achter houd. Bizar, ik stort geen geld terug omdat ik geen reizen declareer die ik niet gemaakt heb.

In het debat over de hoeveelheid vis van de vissoort heek trok Rijk van Dam de parallel tussen zijn persoonlijke situatie en die van de heekvissers: vechten tegen halve waarheden.Mijnheer de Voorzitter,


Beter een hele leugen dan een halve waarheid. De zeggenschap van deze spreuk ervaar ik de laatste dagen aan den lijve. Eén van mijn collega´s fluisterde de pers in dat de Nederlandse leden van de Christendemocratische fractie en mijn fractie nooit iets terug storten van hun reiskostenvergoeding. Radio, TV en kranten namen dit bericht zonder enig gedegen navraag over. Sinds die tijd wordt ik overspoeld met telefoontjes en e-mails met de vraag waarom ik geld achter houd. Bizar, ik stort geen geld terug omdat ik geen reizen declareer die ik niet gemaakt heb.

Ik besef dat vele vissers in een vergelijkbare situatie zitten, zij moeten zich niet verweren tegen een leugen, maar tegen een halve waarheid. De toestand van de Noordelijk heek is niet rooskleurig, maar ook weer niet zo slecht dat een herstelplan nodig is. De halve waarheid vindt ondertussen zijn weg naar radio, tv en kranten die vissers afgeschilderen als mensen die de zee leegvissen. 
De Europese Commissie baseert haar plannen op niet nader genoemde gegevens en stelt een drastische verlaging van de hoeveelheid te vangen heek voor. Recente gegevens van biologen echter stellen dat het helemaal niet zo slecht gaat met de heek. Een drastische vangstbeperking is volgens hen niet nodig. Daarom steun ik het rapport van collega Souchet van harte en roep de Commissie op haar plannen bij te stellen. Een beheersplan voor de Noordelijke heek waarin meerjarige vangsthoeveelheden worden vastgesteld met goede controle en handhaving geeft deze vissoort voldoende toekomstperspectief.
De Commissie heeft de vissers niet betrokken bij het kabeljauwherstelplan en opnieuw niet bij de plannen voor de Noordelijke heek. Dat terwijl het Europees parlement de Commissie al verscheidende malen opgeroepen heeft beheers- en herstelplannen op te stellen in nauw overleg met de sector.
Van belang is verder dat aan de visserijmaatregelen gedegen wetenschappelijk onderzoek ten grondslag ligt. Zowel in het huidige herstelplan voor de Noordelijke heek als voor de in december gemaakte quota afspraken voor de schol zijn de wetenschappelijke gegevens ontoereikend om dergelijke ingrijpende maatregelen te nemen. 

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari