Migratie en migratiestromen

woensdag 11 februari 2004 18:53

In het jaarlijks te houden debat over de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in de Europese Unie, gaat Hans Blokland dieper in op vragen over migratie en migratiestromen.

In het jaarlijks te houden debat over de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in de Europese Unie, gaat Hans Blokland dieper in op vragen over migratie en migratiestromen. In het Reformatorisch Dagblad van jongstleden dinsdag geeft Hans al commentaar op de rede van Kofi Annan over dit onderwerp. Dit artikel is elder op deze site te lezen. In het debat vandaag plaatst Blokland kantekeningen bij het voornemen van de Commissie migratie naar Europa toe te staan. In eerdere verdragen heeft de Commissie hier met geen woord over gerept. Verder roept Blokland op tot de invoering van een Europees arrestatiebevel.


Mijnheer de Voorzitter,

De Commissie laat in het scoreboard over de eerste en tweede helft van 2003 zien dat ze vooruitgang geboekt heeft. Ook de Europese Raad gaf in Thessaloniki in juni 2003 nieuwe impulsen aan de vooruitgang op dit beleidsterrein. Mijn complimenten aan beide!

De Raad van Ministers wordt aangewezen als hoofdschuldige met betrekking tot het blijven steken van een aantal asiel- en immigratiedossiers. Lidstaten moeten volgens de Europese Commissie hun reserves laten varen voordat de vijfjarige periode uit het verdrag van Amsterdam verstreken is. Dan moeten deze maatregelen namelijk aangenomen zijn, aldus de Commissie. Dat klopt. Anderzijds was een periode van vijf jaar voor maatregelen op dit terrein ook erg kort. Breed gesteunde wetgeving die over een langere termijn tot stand komt is zinvoller dan snelle maatregelen die vervolgens uit politieke onwil niet worden ingevoerd. Denk hierbij aan het Europees arrestatiebevel.

Ik heb mij verbaasd over de voorstellen van de Commissie met betrekking tot het toestaan van migratie naar de EU. Dit was toch zeker niet een van de verplichtingen van het Verdrag van Amsterdam. Het is een onderwerp dat nog een grondige discussie vergt.

Mede vanwege dit soort perikelen ben ik geen voorstander van het volledig doorvoeren van stemmen bij gekwalificeerde meerderheid in de Raad bij het Europese optreden op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Dat moet per onderdeel bekeken worden.

Tenslotte zag ik dat de Commissie de begroting van justitie en binnenlande zaken aanzienlijk wil verhogen om maatregelen te kunnen nemen op het gebied van illegale immigratie en georganiseerde misdaad. Kan de Commissaris dit concretiseren?

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari