Maatje te groot

11-02-2004 20:47 11-02-2004 20:47

Dit huis heeft zich altijd sterk gemaakt voor de stimulering van een duurzaam systeem van goederenvervoer. Daarin is elke modaliteit een rol toebedacht. In theorie zijn die rollen duidelijk aan te geven. De praktijk is weerbarstiger. We zien dan ook dat een aantal modaliteiten niet echt uit de verf komen.

Containers in diverse vormen van vervoer hebben afwijkende maten van elkaar. Dat is lastig bij overslag dat hierdoor meer tijd vergt. Bovendien passen in deze containers niet dezelfde hoeveelheid pallets. Tijd om dit te harmoniseren, vindt Rijk van Dam. Maar dan moet de markt voor dit probleem zelf een oplossing aandragen.


Mijnheer de Voorzitter,

Dit huis heeft zich altijd sterk gemaakt voor de stimulering van een duurzaam systeem van goederenvervoer. Daarin is elke modaliteit een rol toebedacht. In theorie zijn die rollen duidelijk aan te geven. De praktijk is weerbarstiger. We zien dan ook dat een aantal modaliteiten niet echt uit de verf komen.

Eén probleem hierbij is de grote variatie in laadeenheden. Veelal ontstaan in de dagelijkse praktijk. Sommige worden op grote schaal toegepast, anderen in mindere mate. Dat alles afhankelijk van de marktsituatie.

Die laatste is een dominante factor in het goederenvervoer. Veranderingen hebben pas zin wanneer deze door de markt gedragen en gestimuleerd worden. Dat zal alleen gebeuren indien daadwerkelijk voordelen zijn te behalen.

In het voorstel dat door de Commissie is gedaan, zitten in dat opzicht nog een aantal lacunes. De introductie van een nieuwe laadeenheid is een prima idee, mits daadwerkelijk in alle modaliteiten zonder aanpassingen te gebruiken. Die moet dan wel in de praktijk worden toegepast. Alle commotie en commentaar rond dit voorstel doen anders vermoeden. 
We zijn daarom verheugd dat het voorliggende verslag het voorstel meer markgericht maakt. De laadeenheid EILU niet meer als ultieme oplossing voor alle bestaande problemen, maar als optie om in de toekomst te gaan gebruiken. Ingebed in de huidige operationele activiteiten.

Bij de stemming morgen is een aandachtspunt nog amendement 16. Indien de in dat amendement vermelde maten worden vastgelegd, betekent dit feitelijk een eliminatie van het EILU concept. Om de positieve aspecten van de EILU - meer pallets in 1 unit - te behouden lijkt het me zinvol de concrete afmetingen ook aan de markt over te laten zodat die ondernemingen die de unit wèl willen gebruiken, ook de ruimte krijgen om dat technisch te realiseren.

Mijnheer de Voorzitter, al met al heeft collega Stockmann goed werk geleverd. Daarvoor mijn dank.

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari