EP-fractie ChristenUnie-SGP neemt controlerende taak wel degelijk serieus

woensdag 03 maart 2004 19:26

Bron: Reformatorisch Dagblad

Klokkenluider Paul van Buitenen uitte vorige week forse kritiek op het Europees Parlement, dat zijn controlerende taak volgens hem niet serieus neemt. Walter Monster stelt in een reactie dat Van Buitenen een aantal zaken die de EP-fractie ChristenUnie-SGP heeft gedaan bewust niet noemde.

Bron: Reformatorisch Dagblad 

Klokkenluider Paul van Buitenen uitte vorige week forse kritiek op het Europees Parlement, dat zijn controlerende taak volgens hem niet serieus neemt. Walter Monster stelt in een reactie dat Van Buitenen een aantal zaken die de EP-fractie ChristenUnie-SGP heeft gedaan bewust niet noemde.

Paul van Buitenen beweert in het RD van 27 februari in een interview met grote stelligheid dat de meeste leden van het Europees Parlement hun controlerende taak niet serieus nemen: „Ik ken geen Nederlandse europarlementariërs die dat werk goed doen. Dat is geen demagogie.”

Wij hebben de indruk dat iemand met de kennis van Van Buitenen niet onbewust de naam van europarlementslid mr. Rijk van Dam op dit punt verzwijgt. Van Dam maakt sinds 1999 deel uit van de vakcommissie begrotingscontrole in het Europees Parlement. Hij is een van de EP-leden van de werkgroep Friends of Clean Accounting. Deze groep van vijf EP-leden dringt aan op een betere besteding van EU-gelden en op een efficiënt begrotingsbeheer.

Van Buitenen noemt drie EP-leden die wel deel uitmaken van deze werkgroep, maar vergeet de Brit Heaton-Harris en de Nederlander Van Dam te noemen. Dat steekt, in het bijzonder omdat er wel degelijk contacten zijn tussen de eurofractie ChristenUnie-SGP en Van Buitenen. Ook heeft de eurofractie bij herhaling gepleit voor eerherstel voor klokkenluider Van Buitenen en wijzigingsvoorstellen daartoe consequent gesteund.

Inspanningen
Blijkbaar is het Van Buitenen ontgaan dat Van Dam in de budgetcontrolecommissie van het europarlement een werkdocument heeft opgesteld waarin hij kritiek levert op het onzorgvuldige beheer van de Europese steunregeling voor probleemgebieden in de landbouw.

Daarnaast heeft Van Dam -in overleg met klokkenluider Marta Andreasen- meegewerkt aan vérstrekkende voorstellen voor verbetering van het boekhoudsysteem van de Europese Commissie.

Ten slotte is mede dankzij de inspanningen van Van Dam het Europees Comité van de Regio’s op de vingers getikt voor de onregelmatigheden bij vergoedingen voor reis- en vergaderkosten. Deze onzorgvuldigheden kwamen aan het licht door onthullingen van de klokkenluider Robert McCoy, intern controleur bij het Comité van de Regio’s, die als gevolg daarvan enorm veel weerstand ondervond.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Van Buitenen van al deze feiten niet op de hoogte is. Maar we stellen vast dat ze in het interview geen van alle staan vermeld.

Geloofwaardig beleid
In de komende campagne voor de Europese verkiezingen, DV op donderdag 10 juni aanstaande, hopen we met Van Buitenen en andere partijen de degens te kruisen.

De eurofractie ChristenUnie-SGP staat voor een geloofwaardig beleid in Europa op basis van een bijbelse visie op mens en maatschappij. Daaruit vloeit voort dat er veel meer belangrijk is dan alleen transparantie. Maar wat ons betreft voeren we de verkiezingscampagne wél op een eerlijke wijze en met open vizier.

De auteur is voorlichter van de eurofractie ChristenUnie-SGP

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari