Verslag congres ND 26 april 2004

dinsdag 27 april 2004 15:14

Turken horen niet thuis in christelijk Europa

door onze redacteur Piet H. de Jong

LUNTEREN - Turkije is een islamitisch land. Die godsdienst is onverdraagzaam tegenover joden en christenen. Daarom wil de ChristenUnie/SGP het land per se niet tot de EU toelaten.

De zeventig miljoen Turken horen om tal van redenen niet bij de Europese Unie. Lijsttrekker Hans Blokland van de Eurofractie van ChristenUnie/SGP liet daarover geen misverstand bestaan. In een forum 'Waarheen met Europa', opgezet door de beweging 'Europa van democratieën in diversiteit', waarbij de fractie van ChristenUnie/SGP onderdak heeft, speelde het al of niet aangaan van onderhandelingen over toetreding van Turkije een hoofdrol. De botsing tussen het als christelijk bestempelde Europa en het overwegend islamitische Turkije kwam daarbij scherp naar voren.

SGP'er Bas Belder tekende net als zijn collega Blokland bezwaar aan tegen de lezing die Jan Willem Sap vorige week voor de ChristenUnie hield. Sap noemde het ,,onmenselijk'' wanneer het christelijke Europa zich zou afsluiten voor Turkije. Belder noemde het een ,,mythe'' te stellen dat Turkije een seculiere staat is. Grote minderheidsgroepen zoals de Alevitische moslims en de Koerden worden in hun rechten beknot.

Joost Lagendijk, Europarlementariër voor GroenLinks, was allerminst overtuigd door die redenering. Al tachtig jaar lang is Turkije bezig te bewegen richting Europa. Lagendijk ontkende dat Europa als christelijk project getypeerd kan worden. De waarden in de EU zijn universeel. Dan gaat het niet aan een land als Turkije te weigeren om godsdienstige redenen.

Dominee H. Klink, hervormd predikant te Hoornaar, had juist betoogd dat Europa wèl door het christelijk geloof in ,,geest, hart en denken'' verschilt van het islamitische denken. Een standpunt dat ook werd ingenomen door spreker Bart Jan Spruyt van de conservatieve Burkestichting. Nog steeds worden minderheden in Turkije gediscrimineerd. Als de EU op dit punt ,,sjoemelt is dat een slecht signaal voor de moslims die in Nederland wonen'', aldus Spruyt.

Godsdienstvrijheid

Vanuit de zaal werd enkele keren geopperd de godsdienstvrijheid, waar de ChristenUnie in tegenstelling tot de SGP altijd voor op de bres stond, in te perken. Dan ontstaat er ruimte om de islam te weren. Partijlid Vente wil geen gelijke rechten toekennen aan ,,heidenen''. Dat werd dr. Klink iets te gortig en hij verwees naar zijn studie over de Opstand en Willem van Oranje. Die pleitte, evenals tal van andere calvinisten, ervoor andere godsdiensten te tolereren. Europarlementariër Belder viel Vente bij. ,,De islam is een regelrechte aanval op onze hoogste Profeet en Leraar. Als we ons als EU voor hen openstellen moeten we ons indenken dat moslims de baas worden en christenen tweederangs burgers.''

Ook Peter van Dalen, eerder dit jaar in de race voor het lijsttrekkerschap van de ChristenUnie-Eurolijst, wees op het gevaar van de islam. Recent had hij zich verdiept in de Koran. Volgens hem laat dat boek geen ruimte aan joden en christenen. Hij vreest een ,,discriminerend geloof in Europa'' als Turkije tot de EU wordt toegelaten. ,,Wees niet naïef'', waarschuwde hij.

Lagendijk wees erop dat de islam vele stromingen kent, evenals het christendom. In Turkije heeft de gematigde islam al vier honderd de overhand. ,,Als je je zorgen maakt over de kloof tussen het Westen en de islam, na 11 september 2001, moet je de Turken niet het bos insturen. Dat is geen goed antwoord. Als Turkije zich houdt aan de strikte voorwaarden moet je het land toelaten tot de EU.'' Uit een peiling onder de congresgangers bleek dat veruit de meesten Turkije buiten de EU willen houden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari