Aardgasvoorziening

maandag 19 april 2004 14:37

Ik wil allereerst collega Mombaur bedanken voor zijn werk als rapporteur op dit lastige dossier. Bij een voorstel waar de rechtsgrondslag niet deugt, er inbreuk gedaan wordt op de rechten van de lidstaten en ook de feitelijke tekst te wensen over laat is het geen gemakkelijke opgaaf om te komen tot een goed advies. Dat de Raad toch een politiek akkoord heeft bereikt waarin de bedenkingen van het Parlement zijn overgenomen is verheugend.

Vorig jaar tijdens de behandeling van het vraagstuk over de veiligstelling van de aardgasvoorziening mocht ik rapporteur voor advies zijn namens de Economische Commissie. Ik heb toen op een aantal punten aangegeven waarom het voorstel van de Commissie niet voldeed. Het doet mij genoegen te zien dat de Raad de belangrijkste aanbevelingen die in de debatten naar voren zijn gekomen heeft overgenomen.

Een eerste aanbeveling betrof de rechtsgrondslag van het Commissievoorstel. De Commissie baseerde zich op artikel 95, interne markt. We hebben hier toen besproken dat het beter is om artikel 100, crisismaatregelen, te gebruiken. De opvatting van de Europese Commissie dat artikel 100 slechts van toepassing is op het economische en monetaire beleid is onjuist. Onder het economisch beleid kan in de brede zin van het woord ook het energiebeleid worden gevat.

Een tweede aanbeveling. In Raad, Commissie en Parlement circuleerde vorige jaar de gasrichtlijn waarbij het gemeenschappelijk standpunt van de Raad was bepaald. Het voorstel voor de voorzieningszekerheid lijkt daar niet op aan te sluiten. Integendeel. Het voorstel lijkt zelfs strijdig met de gasrichtlijn. Het was verwonderlijk dat hangende de procedure met de gasrichtlijn een voorstel werd ingediend bij het Parlement over de veiligstelling van de aardgasvoorziening.

Graag hoor ik van de Commissaris of voor het gewijzigde voorstel van veiligstelling van de aardgasvoorziening aansluiting is gezocht bij de gasrichtlijn, en zo ja op welke wijze u dat hebt gedaan.

Dank u.


Hans Blokland 19 april 2004

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari