Consumenten bescherming

maandag 19 april 2004 14:39

Al ruim anderhalf jaar is het Parlement bezig met het voorstel van de Europese Commissie tot harmonisatie van de bepalingen voor het consumentenkrediet. Dat is naar onze mening veel te lang. Ook omdat al voor de zomer van 2003 de standpunten van de adviserende commissies in grote lijnen waren bepaald. Het lijkt er sterk op dat de Europese Commissie met een voorstel tot maximum-harmonisatie een verkeerde inschatting heeft gemaakt van de politieke haalbaarheid.

Mijn fractie kan daarentegen instemmen met een minimum-harmonisatie van de bepalingen voor consumentenkrediet. Op die manier blijven de verworven rechten in de lidstaten behouden. Een verworven recht in mijn land, Nederland, is dat consumenten zonder uitgebreide contracten met een bank tijdelijk een schuld mogen hebben op hun rekening courant. We noemen dat "rood" staan. Terecht wordt voorgesteld om door middel van amendement 52 het lid 2 c van artikel 3 te schrappen.

Van de Commissaris hoor ik graag of hij dat amendement overneemt. Kan de bestaande praktijk van rekening courant krediet overeind blijven onder de nieuwe richtlijn zonder extra administratieve handelingen?

Als tweede punt wil ik de aandacht vragen voor het voorstel van de Europese Commissie over oneerlijke handelspraktijken. Hierin staat, in artikel 4, dat een handelaar alléén hoeft te voldoen aan de eisen die gelden in zijn thuisland.

Voorzitter, vanuit de positie van de consument is dat onbegrijpelijk. Een consument wil díe bescherming krijgen die hij in zijn eigen land geniet! Voor een effectieve consumentenbescherming is dit artikel een groot obstakel. Een handelaar moet gewoon voldoen aan de eisen die gelden in het land waar hij zijn product op de markt brengt. Onze groep heeft daarom amendement 95 ingediend, wat beoogt dit probleem op te lossen. Ik hoop dat de collega’s dit kunnen steunen.

Graag zou ik hier van de Commissaris horen of ook dit amendement overgenomen kan worden.

Ik dank u.


Rijk van Dam 19 april 2004

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari