Bas Belder in debat in Nijmegen

woensdag 12 mei 2004 11:51

Een afgeladen zaal vol Nijmeegse studenten stond op 10 mei klaar om in debat te gaan met de Europese lijsttrekkers van de gevestigde politieke partijen SP, LPF, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie-SGP, CDA en GroenLinks. Onder leiding van Eppo Jansen werd er stevig gedebatteerd over Europa en de aanstaande Europese verkiezingen.
Op zoek naar Europa was erbij en doet verslag.

Een afgeladen zaal vol Nijmeegse studenten stond op 10 mei klaar om in debat te gaan met de Europese lijsttrekkers van de gevestigde politieke partijen SP, LPF, VVD, D66, PvdA, CU/SGP, CDA en GroenLinks. Onder leiding van Eppo Jansen werd er stevig gedebatteerd over Europa en de aanstaande Europese verkiezingen.
Op zoek naar Europa was erbij en doet verslag.

Het debat ging van start met een voorstelrondje van de lijsttrekkers. Eén voor één benadrukte de lijsttrekkers het belang van Europa en noemden ze hun eigen prioriteiten.

Europa, niet zo'n goed idee?

Na de voorstelronde betrad Arjo Klamer - bekend Euroscepticus - het podium. Klamer gaf een betoog met als motto ‘Europa is niet zo’n goed idee’. Klamer vroeg de zaal of Europa in de afgelopen tien jaar een betere samenleving had gemaakt. Er gingen maar weinig handen omhoog. "Dat is toch vreemd", vond Klamer, "hoe komt dat toch?"

Volgens Klamer is één van de oorzaken dat Europa geen rekening houdt met ‘de menselijke maat’. Europa is te groot. Dat Europa voor vrede zou zorgen of een sterkere economie, typeert Klamer als moderne mythen. Maar het kwalijkste is nog wel dat Europa legitimiteit mist. De burger is niet betrokken. De media geeft er geen aandacht aan.

Na zijn kritische speech stelde Klamer de zaal een tweede vraag: "Wie van u krijgt van Europa een goed gevoel?" Waarschijnlijk tegen zijn verwachting in stak het merendeel van de zaal de hand omhoog.

In-spe, de organisator van het debat, vuurde vervolgens een aantal pittige stellingen af op de lijsttrekkers. De lijsttrekkers hielden zich goed staande, ervaren als zij zijn in het behendig omzeilen van kritische vragen.

Eppo Jansen liet hen allemaal netjes aan het woord, maar in het publiek begon het te broeien. Boegeroep en ovaties wisselden elkaar af. Er was daarbij geen duidelijke voorkeur voor één van de lijsttrekkers.

Publiek debat

Na de pauze begon het publieke debat. De eerste stelling was: 'Europa is nog niet klaar voor de nieuwe landen en dit gaat ons banen kosten.' Maar alle lijsttrekkers gaven aan dat de angst voor de ‘horden’ nieuwkomers ongegrond is.
CDA, VVD en ChristenUnie-SGP steunden het huidige beleid van arbeidsbeperking. Andere partijen aanvaarden de meer Europese koers met vooral de nadruk op het investeren in de armere landen binnen Europa.

Het technische vraagstuk van de harmonisatie van de belastingheffing in de Europese landen kreeg ook veel aandacht. Maar een visie op een solidair Europa leek te ontbreken bij de lijsttrekkers.

Stabiliteitspact

De tweede stelling was: ‘De euro kan niet functioneren als landen voorbij gaan aan het stabiliteitspact.’

De linkse partijen vinden dat het stabiliteitspact te strak is. Joost Lagendijk (GroenLinks) sprak over ‘een dom pact’.
De partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum vinden dat het pact juist moet worden gehandhaafd. Herman Vermeer (VVD) deed een beroep op het gezonde verstand met zijn uitspraak ‘Wat je niet hebt, kan je niet uitgeven.’

Edith Mastenbroek (PvdA) noemde het bezuinigingsbeleid veel te rigide. ‘Af en toe moet je rood kunnen staan’, zei Mastenbroek.
Sophie in ’t Veld (D66) stookte het vuurtje op door Mastenbroek te wijzen op de steun die de PvdA geeft aan het bezuinigingsbeleid van het kabinet Balkenende. Het publiek gaf haar bijna een staande ovatie.
Alle partijen hekelden het eenzijdig breken van het stabiliteitspact door Frankrijk en Duitsland in 2003. "Afspraken moeten worden nagekomen", vond men unaniem.

Teveel macht

Sven Spaargaren (LPF) fulmineerde tegen de macht van Duitsland en Frankrijk en gaf aan weinig mogelijkheden te zien voor een klein land als Nederland om een ‘macht’ te vormen in Europa. Het Europees Parlement kon wat hem betreft afgeschaft worden.
Iemand uit de zaal vond dat het debat te veel een sfeer van ‘moddergooien’ kreeg. Esther de Lange (CDA) antwoordde dat het ‘moddergooien’ juist nodig was, voor het scheppen van een echt maatschappelijk debat over Europa.
Eppo Jansen greep een vraag uit het publiek aan, om het debat mee af te sluiten. ‘Wat gaan de lijsttrekkers samen betekenen voor Nederland in Brussel?’

LPF: "Wij beperken onze bijdrage tot vijf jaar en richten ons vooral op het bestrijden van fraude, corruptie en het zinloos rondpompen van geld in de landbouwsubsidies en structuurfondsen. Er moet meer soevereiniteit voor de lidstaten zelf komen."

ChristenUnie-SGP: "Wij willen het rondpompen van geld bestrijden en de kloof tussen Brussel en de nationale parlementen dichten, om Europa democratische legitimiteit te geven. Verder willen wij geen gelden aan de PLO verstrekken."

PvdA: "Wij focussen op twee prioriteiten: ten eerste het ontwikkelen van een Europese strategie voor criminaliteitsbestrijding, waarbij het Nederlandse liberale softdrugsbeleid gehandhaafd moet blijven. Ten tweede willen wij werken aan de democratische legitimiteit. 29% verkiezingsopkomst in Nederland is niet democratisch."

CDA: "Wij willen vooral de ruimte voor de nationale invulling van het beleid bewaken. En we willen verder werken aan een interne markt, onder duidelijke voorwaarden, want Nederland als handelsland heeft hier veel baat bij."

VVD: "Wij willen de Nederlandse economie aan laten sluiten bij de andere Europese landen, waar het beter gaat. En fraude binnen de Europese commissie moet worden tegengegaan."

D66: "Wij werken aan een politiek programma, dat gericht is op grensoverschijdende problemen en een mondiale rol voor Europa. Samenwerking met de meeste Nederlandse partijen is onmogelijk omdat er te grote verschillen zijn."

GroenLinks: "Wij zijn in Europa om Europa groener en linkser te maken. De euroscepsis wordt veroorzaakt door teveel wetten, teveel Europese dwang en een gebrek aan een gezamenlijk buitenlands beleid. Hier gaan wij aan werken."

SP: "Wij gaan niet samenwerken met andere Nederlandse partijen. De verschillen zijn te groot en als Nederlandse partijen zijn wij te klein om in het Europees Parlement een stem van gewicht te vormen. We gaan samenwerken met Europese zusterpartijen. We zijn vooral gericht tegen privatisering van publieke diensten en tegen fraude."

Eindoordeel

Het debat was voortreffelijk georganiseerd door In-Spe. De rechtse partijen (CDA, VVD, LPF, CU/SGP) willen de geografische en beleidsmatige groei van Europa vooral beperken.
De links georienteerde partijen (SP, GroenLinks, PvdA) beschouwen Europa vooral als een kans om grensoverschrijdende problemen aan te pakken en willen Europa meer macht geven.
D66 lijkt vooral een middenweg tussen de linkse en rechtse posities te zoeken.

Verslag: Edgar van der Kolk, Op zoek naar Europa

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari