Geslaagd bezoek aan Den Helder

vrijdag 28 mei 2004 13:54

Als voorbereiding op de Europese verkiezingen op 10 juni a.s. heeft de plaatselijke kiesvereniging van de ChristenUnie een bijeenkomst georganiseerd.
Europarlementariër Bas Belder en 2 beleidsmedewerkers waren naar Den Helder gekomen evenals het provinciale statenlid voor de ChristenUnie Jan Bezemer en het raadslid uit Middenmeer, dhr. Doornbos. Ook een groot deel van de plaatselijke kiesvereniging, de fractie en steunfractie was aanwezig...

Als voorbereiding op de Europese verkiezingen op 10 juni a.s. heeft de plaatselijke kiesvereniging van de ChristenUnie een bijeenkomst georganiseerd. Europarlementariër Bas Belder en 2 beleidsmedewerkers waren naar Den Helder gekomen evenals het provinciale statenlid voor de ChristenUnie Jan Bezemer en het raadslid uit Middenmeer, dhr. Doornbos. Ook een groot deel van de plaatselijke kiesvereniging, de fractie en steunfractie was aanwezig.

’s Middags was er een ontvangst op het stadhuis. Hier schetste de wethouder van economische zaken een beeld van de vele bedreigingen voor Den Helder op economisch gebied, zoals de toenemende werkeloosheid, de inperking van de defensieactiviteiten en de moeiten die er zijn om economische bedrijvigheid te ontwikkelen vanwege de vele beperkende maatregelen die er op de verschillende bestuursniveau’s zijn of worden genomen. Te denken valt hierbij aan de Planologische Kernbeslissing. Ook de verslechtering van de infrastructuur belemmert Den Helder in zijn ontwikkeling.

De wethouder wees ook op de mogelijkheden om hierin verandering te brengen door bijv. gerichte aanpassing van de PKB-richtlijn. Dit levert mogelijkheden op voor ontwikkelingen van ons havengebied. Vervolgens kreeg de delegatie uitleg over het voorstel om in Den Helder te komen tot een kenniscentrum op het gebied van veiligheid op zee en het clusteren van rampenbestrijding op zee. Nadrukkelijk werd hiervoor de aandacht gevraagd van de verschillende vertegenwoordigers.

Hierna volgde een rondleiding langs een aantal projecten waarvoor onder andere Europese subsidie was verleend. Voorafgaand hebben we even de liniewal beklommen bij fort Dirksz Admiraal. Hierna naar de oude rijkswerf Willemsoord. Hier werd een presentatie verzorgd over de toekomstvisie op het stadshart aan de hand van een maquette die pas sinds een uur was geïnstalleerd. Dus onbewust had onze delegatie hiervan de primeur. Men was onder de indruk van de samenhang en de visie van deze plannen.

Na een rondleiding op de rijkswerf volgde nog een bezoek aan de ‘Paleiskade’. De uitleg over de ingenieuze ondergrondse infrastructuur werd goed ontvangen. Met eigen ogen kon de delegatie ook zien hoe belangrijk het is dat de Teso-haven verplaatst wordt, al was het maar om een beter zicht te hebben op de prachtige bebouwing van het KIM.

Na een gezamenlijke maaltijd in de "Duif" volgde de verkiezingsavond in het gebouw van het Leger des Heils. Bas Belder hield een inleiding onder het thema: "is christelijke politiek in Europa nog wel mogelijk?" De conclusie is dat dit wel steeds moeilijker wordt, maar dat er zeker nog positieve ontwikkelingen zijn. Dhr. Belder verwees naar het debat binnen de commissie waaronder wetenschappelijk onderzoek valt. Hierin is gediscussieerd over het onderzoek naar ziekten met behulp van embryonale stamcellen. Dit raakt het begin van het menselijk leven. Christelijke wetenschappers hebben gewezen op de mogelijkheden van onderzoek met behulp van volwassen stamcellen. In veel Europese landen heerst een verbod op onderzoek met embryonale stamcellen. Het lijkt daarom ook niet terecht om hiervoor Europees geld in te zetten.

Vanuit het publiek werden veel vragen gesteld over de uitbreiding van de Europese gemeenschap. Hierop volgde een boeiend betoog over de achtergrond van de verschillende lidstaten en hoe dit zich verhoudt tot de "oudere" lidstaten. Dhr.Belder wees er op dat de mogelijke toetreding van Turkije een ongewenste is aangezien de staatsstructuur van Turkije zich niet verhoudt tot die van de overige lidstaten. Immers er is op regeringsniveau sprake van organisatie en stimulering van religieuze zaken. Dhr. Belder refereerde aan de opmerkingen van dhr. Bolkestein: "Europa moet zijn grenzen kennen". De veronderstelling leeft dat de mogelijke toetreding van Turkije er mede verantwoordelijk voor is dat er zo’n moeite is om in de pre-ambule op het nieuwe grondverdrag te verwijzen naar de joods-christelijke cultuur van Europa.

Mede door de toetreding van de nieuwe lidstaten is er wel een nieuwe discussie gestart over de bevoegdheden van Europa. Er lijkt een kentering te zijn in het denken over een verenigd Europa. Men neigt nu weer meer naar de kerngedachte van een internationaal samenwerkingsverband van landen met een versterking van de lokale politiek. Dit is de visie die ChristenUnie van begin af aan heeft aangehangen. Ook grotere landelijke partijen lijken deze visie meer te onderschrijven. 
De bezoekers gaven aan dat ze vandaag veel inhoudelijke informatie hadden gekregen en we hebben elkaar toegewenst dat dit invloed kan hebben op besluitvorming op verschillende bestuurlijke niveau’s.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari