Waarom Lijst 5?

woensdag 09 juni 2004 16:48

Europa één pot nat? Dat is zeker niet het geval! Er is genoeg te kiezen. Zeker wat ChristenUnie en SGP betreft. Op onderscheidende punten blijken de meningen van ChristenUnie-SGP en de andere Nederlandse partijen aanzienlijk uiteen te lopen. In het bijgaande overzicht ziet u daarvan een korte impressie. Wilt u meer weten, neem contact met ons op!


MAAK HET VERSCHIL! STEM CHRISTENUNIE-SGP, LIJST 5

Standpunt politieke partij

Standpunt ChristenUnie-SGP

CDA – Turkije mag onder strenge voorwaarden lid worden van de EU.

Turkije is hoofdzakelijk een Aziatisch land. De Turkse staatsinrichting verschilt fundamenteel met dat van de EU-lidstaten. Ook is het culturele verschil een grote hindernis. Wij pleiten voor goede economische en handelsrelaties met buurland Turkije, geen EU-lidmaatschap.

PvdA – de EU ontwikkelt een pakket van non-discriminatiewetgeving en –beleid.

Het non-discriminatiebeleid in Nederland is al erg doorgeschoten. Een Europees beleid zal identiteitsgebonden instellingen, zoals scholen en verzorgingstehuizen, sterk benadelen.

VVD – De VVD is voorstander van een Europees gemeenschappelijk buitenlands beleid, waarbij naast mensenrechten, Europese belangenbehartiging een belangrijke doelstelling is.

Het buitenlands beleid hoort bij de Europese lidstaten te blijven. Bovendien is de onenigheid te groot om de EU op één lijn te krijgen. Dat komt door de verschillende historische identiteit van de landen en de geografische ligging. Daarom geen Europese minister van Buitenlandse zaken.

GroenLinks – Europa dient het Nederlandse gedoogbeleid inzake softdrugs over te nemen; het VN-drugsverdrag moet op de helling.

Als buitenbeentje frustreert Nederland het drugsbeleid van buurlanden en stimuleert het de internationale misdaad. Drugshandel vormt een financieringsbron van terrorisme. De EU-lidstaten moeten hun verplichtingen volgens het VN-drugsverdrag nakomen.

D66 – De landbouw is een gewone economische sector. Het huidige landbouwbeleid is slecht voor het milieu, de derde wereld, de belastingbetaler, de consument en ook voor de boer.

Het Europese landbouwbeleid moet oog hebben voor het gezinsbeleid en de leefbaarheid van het platteland. Voor een goed product moet een eerlijke prijs worden betaald, zodat boeren een redelijk inkomen kunnen verwerven. Arme ontwikkelingslanden krijgen technische steun en ruimere toegang tot de EU-markt.

SP – De EU gaat meer bijdragen aan de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict

Wij willen een ander, evenwichtiger EU-beleid: de EU stelt zich niet op als een belangenbehartiger van de Palestijnse zaak, moet zorgen dat Palestijnse terreur-organisaties worden aangepakt en dat het recht van Israël op veilige en erkende grenzen niet langer door buurlanden zoals Syrië en Libanon wordt gefrustreerd.

LPF – Geen Europese regeling voor een heffing op kerosine.

Alleen het luchtvaartverkeer gebruikt belastingvrije brandstof. Wij willen vluchten over korte afstanden terugdringen wegens de hoge milieubelasting. Dat kan door een Europese regeling voor een kerosine-tax of een zgn. ‘overvlieg-heffing’.

PvdD – Transport van levend vee moet worden beperkt tot maximaal twee uur. Dit levert ook een besparing van 100 mln euro aan exportsubsidies op.

Transporten van levend vee beperken tot een redelijk maximum van 8 uur of 500 kilometer. De fraudegevoelige exportsubsidie op levend vee wordt geheel afgeschaft.

ET – "Wij bestrijden alleen de fraude, over alle andere punten hebben we geen mening"

Wij maken ons al jaren hard voor een solide en zuinig financieel beleid van de Europese Unie, daarvoor is geen nieuwe, ‘one-issue’ partij nodig. In de EU is echter veel meer van belang dan transparantie alleen. Wij willen beleid voeren vanuit een gegronde christelijke visie en een gedegen kennis van de feiten.

Thuisblijvers of blanco stemmers - "Stemmen is toestemmen." "Bouw niet mee aan het Europese Babel".

Wie zwijgt, stemt toe. En wie niet stemt, kiest toch! Want daarmee speel je de grootste partijen die veelal pro-Europees en (op één na) niet-christelijk zijn in de kaart. Wie een helder christelijk geluid in Europa wil versterken, stemt op lijst 5.

Voor meer informatie: zie www.eurofractie.nl of bel 010 - 4140534

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari