ChristenUnie-SGP houdt Lega Nord in de gaten

29-07-2004 16:11 29-07-2004 16:11

Direct nadat de officiële uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement bekend werd, kwam het onderhandelingsproces voor groepsvorming in een stroomversnelling. Tegelijkertijd kwam er ook kritiek op de keuzes die de eurofractie ChristenUnie-SGP maakt over de samenwerking met andere partijen. Hans Blokland heeft moeite met de Lega Nord maar vindt de keuze om met de Italianen in dezelfde fractie te werken een noodzakelijke stap.

ChristenUnie-SGP houdt Lega Nord in de gaten

Direct nadat de officiële uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement bekend werd, kwam het onderhandelingsproces voor groepsvorming in een stroomversnelling. Tegelijkertijd kwam er ook kritiek op de keuzes die de eurofractie ChristenUnie-SGP maakt over de samenwerking met andere partijen. Hans Blokland heeft moeite met de Lega Nord maar vindt de keuze om met de Italianen in dezelfde fractie te werken een noodzakelijke stap.

De enkele medechristenen waar de ChristenUnie mee samenwerkt in een Europees forum van christelijke partijen, het European Christian Political Movement, kozen voor deelneming in de EVP, de Europese fractie van de conservatieven en christen-democraten. De Hongaarse MDF heeft deze bijvoorbeeld deze stap gemaakt. De vorming van een bijbelgetrouwe fractie werd hierdoor onmogelijk. De eurofractie van ChristenUnie en SGP koos daarom voor een doorstart van de eurokritische EDD (Europa van Democratie in Diversiteit).

Het minimumvereiste voor een politieke fractie in het Europees Parlement is negentien leden uit tenminste vijf lidstaten. De nationale delegaties uit de EDD-groep telden na de verkiezingen elf Britten, drie Fransen, één Deen en twee Nederlanders. Met de Zweedse Junilijst (drie leden) en de Liga van Poolse Families (tien leden), waarmee al enige tijd contacten waren, werd na intensieve discussies de groep Onafhankelijkheid & Democratie (ID) opgericht. De ID-groep wil een politiek platform zijn voor leden van het Europees Parlement die onderschrijven dat de Europese Unie een vrijwillig samenwerkingsverband is van zelfstandige nationale staten.

Daarom wijst de ID-groep een Europese grondwet af en verzet zich tegen de vorming van een Europese superstaat. Wij willen bijvoorbeeld niet dat in de grondwet het Handvest van Grondrechten wordt opgenomen en daardoor het Hof van Justitie in Luxemburg nieuwe jurisprudentie gaat ontwikkelen. Een mogelijk gevolg zou kunnen zijn dat de Franse regering de Franse burgemeester die recent een homohuwelijk sloot niet meer tot de orde zou kunnen roepen.

Leden moeten de mensenrechtenverklaring van de VN onderschrijven. Deze formule sluit toetreding van extreem-rechtse leden uit.

Tegen discriminatie

Expliciet spreekt de ID-groep uit dat ze xenofobie, antisemitisme en iedere andere vorm van discriminatie verwerpt. Iedere nationale delegatie die wil toetreden wordt hierop getoetst. Na toetreding wordt nauwgezet gecontroleerd of de delegaties en hun leden zich hieraan houden. In dit kader is de Liga van Poolse Families ondervraagd op hun vermeende antisemitisme. Daarop hebben we een vooralsnog bevredigende reactie gekregen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen in Polen zorgvuldig.

In de loop van juli volgden nog de toelating van drie leden uit respectievelijk Ierland, Tsjechië en Griekenland. Daarmee kwam het aantal leden van de ID-groep uit op 33 uit negen lidstaten.

Lega Nord

Het Europees Parlement kent grote politieke groepen van de bekende signatuur: conservatieven, socialisten, groenen, liberalen noem maar op.

Wie niet kan of wil toetreden tot één van deze groepen hoort in de politieke wildernis thuis, bij de zogenaamde niet-ingeschrevenen. De politieke hoofdstromingen in het EP hebben in de loop van de tijd het reglement zo aangepast dat het zeer onaantrekkelijk is geworden om als zelfstandig of onafhankelijk lid te functioneren. De niet-ingeschrevenen zijn de paria’s van de Europese politiek geworden.

Extreem-rechts, zoals het Front National van Le Pen, het Vlaams Blok en de FPÖ maken hier deel van uit. Dat geldt ook voor de politieke vertegenwoordigers van de ETA en de IRA.

Lega Nord werd hiertoe veroordeeld na de breuk in 1993 met de fractie van de groenen en de regionalisten, vanwege deelneming aan het eerste kabinet Berlusconi, en opnieuw in 1997 na een breuk met de Italiaanse liberalen.

Sinds 1997 zoekt Lega Nord samenwerking met de groep waartoe ook ChristenUnie en SGP behoren. Wij hebben ons steeds op het standpunt gesteld dat het onwenselijk was om met Lega Nord in één politieke groep te functioneren. Dat standpunt werd in de EDD, de voorganger van de ID-groep, ook door andere nationale delegaties onderschreven.

Ook in de ID-groep is er aanvankelijk op goede gronden voor gekozen om Lega Nord niet uit te nodigen om toe te treden tot de fractie. Bekend was wel dat de Lega Nord dolgraag zou willen toetreden.

Veto

Op 20 juli jongstleden bleek Le Pen het initiatief te hebben genomen tot bundeling van extreem rechts met een aantal onafhankelijken om zo tot een fractie te komen. Daar hadden zij Lega Nord voor nodig.

In die situatie werd een dringend beroep op ons gedaan om geen gebruik te maken van ons vetorecht bij de stemming over de toelating van de Lega tot de ID-groep.

Samen met de Zweedse delegatie hebben we daar inderdaad van afgezien, overigens met het behoud van bezwaar en onder de voorwaarde dat xenofobie en racisme niet zouden worden getolereerd.

Lega Nord met Bossi blijft een risico dat we ons goed bewust zijn. Daar is ook Lega Nord zelf van doordrongen. Het is nu aan hen te bewijzen dat de ChristenUnie-SGP ongelijk had door tegen hun toelating te zijn. De belofte dat de Lega Nord haar leven zal beteren en geen steen des aanstoots wil zijn, nemen we ernstig.Hans Blokland is lid van het Europees Parlement en delegatieleider van de eurofractie ChristenUnie-SGP

Bron: Nederlands Dagblad

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari