Debat over abortusboot

16-09-2004 10:00 16-09-2004 10:00

In het Europees Parlement werd vanochtend een debat gevoerd over de vraag of de Nederlandse abortusboot van Women on Waves niet onterecht door Portugal de toegang tot de havens was ontzegd. Hierbij de bijdrage van Hans Blokland aan dat debat.

In het Europees Parlement werd vanochtend een debat gevoerd over de vraag of de Nederlandse abortusboot van Women on Waves niet onterecht door Portugal de toegang tot de havens was ontzegd. Hierbij de bijdrage van Hans Blokland aan dat debat:

Voorzitter,
Ik begrijp niet waarom wij hier in het Europees Parlement een debat voeren over een kwestie tussen Portugal en een Nederlandse actiegroep. Er ligt een rechterlijke uitspraak en de kwestie valt niet onder de competentie van dit Parlement. Daarmee lijkt alles opgelost, ware het niet dat deze kwestie niet alleen juridisch, maar ook moreel van aard is.

Sinds wanneer valt onder de vrijheid van personen, goederen en diensten de aanval op de wetgeving van een andere lidstaat? Want dat is hier met Women on Waves aan de hand! In het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag roept deze organisatie mensen op voor steun aan de strijd voor vrije abortus in Portugal. Dat is wat anders dan dienstverrichting! Daarmee laat deze organisatie zien waar het haar echt om te doen is. En dat is iets heel anders dan het geven van voorlichting aan boord van de Borndiep.

Ik merk daarbij op dat de Nederlandse inspectie voor de volksgezondheid een onderzoek instelt om te beoordelen of de activiteiten van Women on Waves wettelijk toegestaan zijn. Progressief activisme zoekt naar de grenzen van de wet.

Abortus provocatus is ook in Nederland geen vanzelfsprekendheid. Destijds was slechts een nipte meerderheid voor een wettelijke regeling waarbij abortus provocatus mogelijk werd. En nog steeds heeft een grote minderheid vanuit de visie op de beschermwaardigheid van het leven grote moeite met de abortuswetgeving. Nederland hoeft hierin geen gidsland te zijn.

Ik wil ingaan op de vragen die mijn collegae stellen aan de Commissie. Zij stellen dat op grond van het gemeenschapsrecht de Europese Commissie stappen zou moeten ondernemen. Artikel 28 van het gemeenschapsrecht bepaalt dat er vrij verkeer moet zijn van goederen en diensten. Artikel 30 van datzelfde gemeenschapsrecht bepaalt dat die vrije toegang niet van toepassing hoeft te zijn uit hoofde van de bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde en veiligheid en de volksgezondheid. Portugal heeft dus het volste recht om een actieschip de toegang te weigeren. Ook als dat schip er is op uitnodiging van een Portugese organisatie.

Wat is het dan een voorrecht om in de Europese Unie nog het recht te kennen van de lidstaten om een eigen beleid vast te stellen. Ik vind het dan ook van weinig respect getuigen om via Europese wetgeving te trachten het progressieve gelijk te halen. Het is te prijzen dat de Portugese regering het ongeboren leven beschermingwaardig acht.

Dank u wel.


--> Lees ook het persbericht dat bij deze speech hoort
--> Lees ook het artikel dat hierover in het Reformatorisch Dagblad verscheen

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari