Abortusboot rechtmatig geweigerd door Portugal

16-09-2004 10:00 16-09-2004 10:00

In het Europees Parlement is enige opschudding ontstaan door de weigering van Portugal om de Nederlandse abortusboot “Borndiep” de toegang tot de havens te weigeren.
De linkse fracties zijn van mening dat het hier om een onrechtmatige weigering gaat, aangezien in de Europese Unie een vrij verkeer van diensten bestaat. In het debat van donderdagochtend willen zij de Commissie oproepen om Portugal te dwingen alsnog de boot van de organisatie “Women on Waves” toe te laten.

In het Europees Parlement is enige opschudding ontstaan door de weigering van Portugal om de Nederlandse abortusboot "Borndiep" de toegang tot de havens te weigeren. 
De linkse fracties zijn van mening dat het hier om een onrechtmatige weigering gaat, aangezien in de Europese Unie een vrij verkeer van diensten bestaat. In het debat van donderdagochtend willen zij de Commissie oproepen om Portugal te dwingen alsnog de boot van de organisatie "Women on Waves" toe te laten.

Hans Blokland, leider van de ChristenUnie-SGP delegatie in het Europees Parlement, begrijpt niet waarom men zich hier in wil mengen: "Er ligt een rechterlijke uitspraak en de kwestie valt niet onder de competentie van dit Parlement. Sinds wanneer valt onder de vrijheid van personen, goederen en diensten de aanval op de wetgeving van een andere lidstaat? Deze organisatie roept mensen op voor steun aan de strijd voor vrije abortus in Portugal. Dat is wat anders dan dienstverrichting, daarmee laat deze organisatie zien waar het haar echt om te doen is. En dat is iets heel anders dan het geven van voorlichting aan boord van de Borndiep."

In het EU-verdrag wordt inderdaad wel gesproken van vrij verkeer van diensten, maar volgens Blokland betekent dat niet dat àlle diensten daar aanspraak op kunnen maken: "datzelfde gemeenschapsrecht bepaalt dat die vrije toegang niet van toepassing hoeft te zijn uit hoofde van de bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde en veiligheid en de volksgezondheid. Portugal heeft dus het volste recht om een actieschip de toegang te weigeren, omdat de regering het leven beschermwaardig acht."

Ook in Nederland zijn de activiteiten van Women on Waves niet onomstreden. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat de Inspectie voor de Volksgezondheid onderzoeken of de activiteiten van Women on Waves wettelijk toegestaan zijn, dit naar aanleiding van de publicatie van een abortustechniek op de website van de organisatie.

--> Lees ook de speech die Hans Blokland hield in het Parlement
--> Lees ook het artikel dat hierover in het Reformatorisch Dagblad verscheen


Voor méér informatie: 
Jan Harm Boiten 
Beleidsmedewerker Openbare Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
Jhboiten@eurofractie.nl
010 414 0534

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari