Situatie in Irak

woensdag 15 september 2004 16:56

Vanmiddag hield het Europees Parlement een debat over de situatie in Irak. Hierbij de bijdrage van Bas Belder aan dit debat.

Vanmiddag hield het Europees Parlement een debat over de situatie in Irak. Hierbij de bijdrage van Bas Belder aan dit debat:

Voorzitter,
Constructieve Iraakse stemmen verdienen ons gehoor. Dat gold voor de dagen van de schrikbewind van Saddam Hussein. Dat geldt evenzeer in deze dagen waar de toekomst van het Tweestromenland direct in het geding is.

Momenteel roepen deze diep bezorgde Iraakse stemmen de lidstaten van de Europese Unie op vooral constructief zichtbaar te zijn in hun land en de regio. Concreet vragen zij om een duidelijke, krachtige stellingname van álle EU-leden tegen de aanhoudende betrokkenheid van Bagdads buurlanden in het voortwoekerende terrorisme op Iraaks grondgebied. In het andere geval krijgt de EU mettertijd zelf wel de rekening gepresenteerd!

Verder zetten deze Iraakse stemmen in op een regionaal en lokaal begin van ´s lands urgente wederopbouw. In het noorden en zuiden van Irak dienen de kansen zich daartoe aan. De lidstaten van de EU mogen die niet lagen liggen! Bij welslagen van deze lokale en regionale reconstructie kan de bevolking in de terroristische brandhaarden zelf waarnemen waarbij zij het meeste baat heeft.

Dat brengt mij ten slotte bij de toekomstige staatkundige structuur van Irak. Een federale oplossing voor het behoud van de territoriale integriteit van het land stuit op grote reserves bij buurlanden. Alweer een uitstekende mogelijkheid om Europees engagement in nationale en regionale stabiliteit te tonen. Naar ik hoop én verwacht zal dat engagement zich onder Nederlands voorzitterschap ook transatlantisch vertalen. Want daarmee dragen wij mede zorg voor de toekomst voor het Tweestromenland!

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari