Hongaarse minderheden

donderdag 16 september 2004 14:16

De situatie van Hongaarse minderheden in Vojvodina is schreinend. Daarom heeft Bas Belder urgente aandacht voor de situatie van deze groep gevraagd.

MdV,

Je zou als lid van dit Huis op een dag een groot keukenmes onder je voordeur geschoven vinden. Met als begeleidende tekst: "We zullen je afslachten." Kan het schokkender, angstaanjagender? Deze doodsbedreiging, opgetekend in het Servisch, ondervond Béla Csorba, vice-president van de Hongaarse Democratische Partij van de Vojvodina, op 9 april van dit jaar.

Deze wandaad jegens een lid van de Hongaarse minderheid in de Servische provincie staat allerminst op zichzelf. Niet zonder reden somt de voorliggende ontwerpresolutie de concrete uitingen van fysiek en psychisch geweld op waaraan met name Servische burgers van Hongaarse origine al geruime tijd blootstaan. En van hoeveel vijandigheden is de buitenwereld onkundig? Tekenend voor de sfeer van vrees en intimidatie in de Vojvodina is immers dat diverse slachtoffers van etnisch geweld anoniem wensen te blijven.

Uit de beschikbare, uitvoerige documentatie over de huidige positie van de Hongaarse minderheid in de Vojvodina rijst ronduit een verontrustend beeld op. Spreek je als teenager Hongaars op straat of in een openbare gelegenheid, dan loop je het risico van een collectieve afranseling door Servische leeftijdgenoten. Grote kans dat de politie de andere kant opkijkt of het incident snel als "niet etnisch gemotiveerd" afdoet.

Stuitend zijn evenzeer de teksten van anti-Hongaarse graffiti. Zo viel bij het ochtendgloren op 15 juli 2004 in de stad Novi Sad op een muur in koeienletters te lezen: "Oké, oké, Hongaren – een diep massagraf wacht jullie". Kort daarvoor, begin mei,werden tal van gebouwen in deze hoofdstad van Vojvodina besmeurd met graffiti die betoogden dat "Servië aan de Serviërs toebehoort – Hongaren verdwijn!"

Tegen de achtergrond van een onmiskenbare radicalisering van het politieke klimaat in Vojvodina onderstreep ik paragraaf 5 van de ontwerpresolutie. Die paragraaf vraagt om een grondig onderzoek ter plaatse van de EP-delegatie voor Zuidoost-Europa. Bijvoorbaat geef ik die "fact finding mission" een aantal urgente vragen mee. Vragen die ik tegelijkertijd ook graag richt aan Raad en Commissie: Hoe is het gesteld met het taalonderwijs en andere culturele voorzieningen (denk onder meer aan kranten, tijdschriften en andere media) voor de Hongaarse minderheid in de Vojvodina? Hoeveel geld trekt de Servische overheid in totaal uit voor publieke voorzieningen voor deze specifieke etnische groep? Kortom, hoe zien de minderheidsrechten van de Hongaren in de Vojvodina er nu exact uit?

Bemoedigend was de persoonlijke toezegging deze week, bij monde van het Nederlandse voorzitterschap, dat de Raad de positie van de minderheden in de Vojvodina zal onderzoeken. Dan kunnen dit Huis noch Commissie achterwege blijven. Van doorslaggevend belang is evenwel de attitude van de bevoegde Servische autoriteiten. In eerste én laatste instantie roepen wij hen op zich in te spannen voor menselijke verdraagzaamheid in de Vojvodina.

Bas Belder (IND/DEM)

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari