Nog geen 1 Euro biljet op komst

maandag 25 oktober 2004 16:34

Komen die biljetten van 1 en 2 Euro er nu wel of niet? Dat is de vraag waar Hans Blokland (ChristenUnie-SGP) vandaag een antwoord op wil krijgen van Jean Claude Trichet, president van de ECB.

Elk jaar bespreekt het EP het jaarverslag van de ECB en maakt haar wensen kenbaar in een resolutie. Vorig jaar, toen de heer Blokland rapporteur was op dit onderwerp, is in de resolutie de wens opgenomen om snel duidelijkheid te krijgen over de noodzaak 1 en 2 Eurobiljetten in te voeren. Tot op heden heeft de ECB daar geen duidelijkheid over gegeven.

MdV, Mijnheer Trichet,

Allereerst wil ik u gelukwensen met de presentatie van uw eerste jaarverslag als president van de Europese Centrale Bank. Ik heb met meer dan normale belangstelling naar dit verslag gekeken. Als rapporteur voor het jaarverslag 2002 was ik vooral benieuwd naar de wijze waarop gehoor gegeven is aan de wensen die het Europees Parlement heeft verwoord in een resolutie van juli 2003.

Het parlement heeft toen een korte en kernachtige resolutie aangenomen, waarin naast politieke wensen ook praktische wensen genoemd werden.

In de resolutie van vorig jaar over het jaarverslag 2003 vroeg het Europees Parlement de ECB in de eerste paragraaf om het instellen van een werkgroep om de noodzaak van de invoering van het 1 euro biljet te onderzoeken. Persoonlijk zie ik de noodzaak tot dat biljet niet. Maar ik wens met het oog op het vertrouwen in de munt dat de bank het onderzoekt.

In uw jaarverslag, op bladzijde 101, geeft u aan dat de Raad van bestuur in het najaar van 2004 dit vraagstuk opnieuw zal bezien. Mijn eerste vraag aan u is waarom u niet de resolutie van het Europees Parlement hebt opgevolgd om een werkgroep in te stellen? En graag hoor ik van u, nu het najaar 2004 is, tot welk standpunt de Raad van Bestuur is gekomen ten aanzien van het 1 euro biljet.

Dank u.


Naschrift: Klik hier voor het antwoord van Trichet.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari