Europese militaire missie

dinsdag 16 november 2004 20:32

In het EP is gisteren een debat gevoerd over de militaire missie van de EU in Bosnië (ALTHEA). Deze is in de plaats gekomen van de voormalige NAVO missie SFOR. Hier de bijdrage van Bas Belder aan dat debat.

Belder (IND/DEM),

namens de fractie. 
Voorzitter, 
In het licht van de hedendaagse geschiedenis kun je moeilijk beweren dat Europese bemoeienis met de westelijke Balkan een doorslaand succes was. Om de rusteloze Balkan, naar de sprekende titel van de Duitse publicatie, te stabiliseren, was assistentie van over de Atlantische oceaan noodzakelijk. Per slot van rekening hebben we niet voor niets de NAVO. 

Juist die blijvende betrokkenheid van de NAVO, ook bij de Europese missie ALTHEA in Bosnië-Herzegovina, stelt mij nog enigszins gerust. In feite is deze hele, zogenaamde Europese, operatie namelijk ingebed in transatlantische samenwerking op basis van de 'Berlijn Plus-regeling' tussen de Europese Unie en de NAVO. Deze conclusie, mijnheer de Voorzitter, trek ik uit de brief van het Nederlandse voorzitterschap aan het Nederlands Parlement van 9 november. Mijnheer de Voorzitter, de missie ALTHEA noopt al bij al tot Europese bescheidenheid. 
Wat meer is, naar mijn overtuiging zet ook zij weer een groot vraagteken achter het nut en de noodzaak van een Europees veiligheids- en defensiebeleid. Die machtsaspiratie kan alleen maar leiden tot verzwakking of zelfs uitholling van de NAVO en dan zijn wij allemaal in Europa - naar een Nederlands gezegde, mijnheer Nicolaï - ver van huis.


Meer informatie: Henk Jan van Schothorst

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari