Stemming Europese Commissie

donderdag 18 november 2004 11:24

De eurofractie ChristenUnie-SGP zag zich bij de stemming over de voorgestelde Commissie van voorzitter Barroso geplaatst voor een groot dilemma. Tijdens de plenaire vergadering van oktober in Brussel toonden de linkse en liberale fracties grote felheid tegen de bijbelse opvattingen van Buttiglione over huwelijk en seksualiteit. Opvattingen waarin de ChristenUnie-SGP zich herkent...

Persinformatie

Donderdag 18 november 2004

De eurofractie ChristenUnie-SGP zag zich bij de stemming over de voorgestelde Commissie van voorzitter Barroso geplaatst voor een groot dilemma. Tijdens de plenaire vergadering van oktober in Brussel toonden de linkse en liberale fracties grote felheid tegen de opvattingen van Buttiglione over huwelijk en seksualiteit. Opvattingen waarin de ChristenUnie-SGP zich herkent.

De houding van het Europees Parlement is laakbaar. Er heerst een geestelijk klimaat, waarin geen plaats is voor afwijkende principiële opvattingen. De eurofractie ChristenUnie-SGP heeft daarom grote moeite in te stemmen met een Commissie zonder Buttiglione.

Er is te veel gebeurd om te volstaan met een beoordeling van de capaciteiten van de voorgestelde Commissie. Deze stemming kan namelijk niet los worden gezien van het onrecht dat Buttiglione is aangedaan. En dat terwijl hij zich loyaal heeft opgesteld aan het Verdrag.

Buttiglione heeft zich uiteindelijk terug moeten trekken vanwege zijn opvattingen. De eurofractie ChristenUnie-SGP is als christelijke fractie in het Europees Parlement hierdoor geraakt. Blijkbaar wordt het christelijke geluid ook als privé-opvatting niet getolereerd.

De voorgestelde Europese Commissie heeft zich bij monde van haar voorzitter Barroso voorgenomen werk te zullen maken van het anti-discriminatiebeleid. De eurofractie ChristenUnie-SGP is juist daarom bezorgd dat deze Commissie op ethisch terrein de bakens zal verzetten.

De pijn en verontwaardiging over het optreden van het Europees Parlement en een beoordeling van de capaciteiten van de voorgestelde Commissie strijden om voorrang. Er is immers slechts één stemming, waarin alle gevoelens en afwegingen verwoord moeten worden.

Gelet op het geschetste dilemma zal de eurofractie ChristenUnie-SGP zich bij de stemming onthouden. Op deze wijze wordt duidelijk gemaakt dat de vrijheid van godsdienst en meningsuiting ons even lief is als de bestuurlijke capaciteit van Europa. Wij delen beslist niet de argumenten van de tegenstemmers.


Voor méér informatie: 
Dick Jan Diepenbroek, beleidsmedewerker Constitutionele Zaken
djdiepenbroek@eurofractie.nl 
010 414 0534

Of bel voor een onderhoud met de parlementsleden naar de fractieassistentie in Straatsburg:
+33 388 173 563 / 564
www.eurofractie.nl
www.europarl.eu.int

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari