Situatie in Eritrea

18-11-2004 14:53 18-11-2004 14:53

In Eritrea worden de mensenrechten geschonden, zo constateerde de Nederlandse regering in mei van dit jaar. Vandaag weidt het Europees Parlement een debat aan de situatie in dat land. Bas Belder gaat met name in op de godsdienstvrijheid die er alleen in naam is...

Bijdrage B. Belder (IND/DEM) – Debat Mensenrechten Eritrea

Straatsburg, donderdag 18 november 2004

Voorzitter,

"De zorgwekkende situatie op het gebied van godsdienstvrijheid is een belangrijk onderdeel van de politieke dialoog die de EU ter plaatse met de Eritrese autoriteiten voert." Dat antwoordde de Nederlandse regering op 6 mei van dit jaar op breed gedragen parlementaire vragen over godsdienstvrijheid in Eritrea.

Collega´s, de ontwerpresolutie doet aan deze belangwekkende mededeling van de huidige Raadsvoorzitter geen recht. En dat betreur ik zeer! Laten we de hoofdfeiten even helder op een rij zetten:

1. In de Eritrese grondwet is de algehele vrijheid van godsdienst vastgelegd;

2. Een regeringsdecreet van mei 2000 bepaalt evenwel de registratie van alle religieuze groepen;

3. Die registratie geldt evenwel weer niet voor vier van hen: Orthodoxe christenen, moslims, katholieken en leden van de Evangelische Kerk van Eritrea;

4. Tal van kleine protestantse kerken wordt al jarenlang registratie geweigerd en dat terwijl hun gebedshuizen officieel zijn gesloten;

5. Blijkens een recent Amerikaans overheidsrapport worden momenteel waarschijnlijk meer dan 200 leden van niet-geregistreerde religieuze groepen vastgehouden;

6. De Eritrese politie dwingt leden van niet-geregistreerde kerken verklaringen te ondertekenen waarbij zij hun geloofsovertuiging loochenen.

Voorzitter, van geloofsvrijheid is in Eritrea absoluut geen sprake. Daarom hoop ik dat de EU zich daarvoor volledig blijft inspannen. En dat het liefst in samenwerking met de Amerikaanse regering, die van gelijke betrokkenheid bij ernstige schendingen van geloofsvrijheid in Eritrea blijk geeft. Dé gelegenheid toch de transatlantische samenwerking qua westerse waarden gestalte te geven!

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari