Geen 1 en 2 eurobiljetten

vrijdag 26 november 2004 11:09

In de plenaire vergadering van 25 oktober 2004 vroeg Hans Blokland aan Jean-Claude Trichet, president van de Europese Centrale Bank (ECB) of er mogelijk 1 en 2 eurobiljetten ingevoerd gaan worden.
Hier het antwoord van Trichet.

Hans Blokland stelde in de plenaire vergadering van 25 oktober aan Jean-Claude Trichet de volgende vraag:

"Meneer Trichet, allereerst wil ik u gelukwensen met de presentatie van uw eerste jaarverslag van de Europese Centrale Bank. Ik heb met meer dan normale belangstelling naar dit verslag gekeken. Als rapporteur voor het jaarverslag 2002 was ik vooral benieuwd naar de wijze waarop gehoor gegeven is aan de wensen die het Europees Parlement heeft verwoord in een resolutie van juli 2003. Het Parlement heeft toen een korte en kernachtige resolutie aangenomen waarin naast politieke wensen ook praktische wensen genoemd werden. 
In de resolutie van vorig jaar over het jaarverslag 2003 vroeg het Parlement de ECB in de eerste paragraaf om het instellen van een werkgroep om de noodzaak van de invoering van het 1-eurobiljet te onderzoeken. Persoonlijk zie ik de noodzaak van dat biljet niet in, maar ik wens met het oog op het vertrouwen in de munt dat de bank dit onderzoekt. In uw jaarverslag geeft u op bladzijde 101 aan dat de Raad van Bestuur dit vraagstuk in het najaar van 2004 opnieuw zal bezien. Mijn eerste vraag aan u is, waarom u niet de resolutie van het Europees Parlement heeft opgevolgd en geen werkgroep heeft ingesteld? Erg graag hoor ik van u, nu het najaar 2004 is, tot welk standpunt de Raad van Bestuur is gekomen ten aanzien van het 1-eurobiljet."

Op 24 november reageerde de voorzitter van de ECB middels een brief op de vragen waarvoor op 25 oktober geen tijd meer was voor een beantwoording. Naast de kwestie van 1 en 2 euro biljetten ging de heer Trichet ook in op de kwestie van het uit de roulatie nemen van 1 en 2 cent munten, wat in Finland en Nederland gebeurt: 

Jean-Claude Trichet en zijn voorganger, Wim Duisenberg"Na zorgvuldige overweging heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten om de eerder genomen beslissing over de waardes van de bankbiljetten niet te herzien, en dus geen 1 en 2 eurobiljetten in te voeren. 
De Raad van Bestuur heeft alle aspecten bekeken die in het debat naar voren zijn gebracht, en concludeert dat de negatieve aspecten van het invoeren van bankbiljetten met een erg lage nominale waarde zwaarder wegen dan de positieve aspecten. In het bijzonder is er een ontoereikende vraag naar deze biljetten bij de meerderheid van de burgers in de euro-zone. Ook zou de introductie leiden tot een toenemende inefficiëntie bij betrokken derde partijen, bijvoorbeeld de winkelsector en de industrie van verkoopmachines. Ook de hoge kosten van het drukken en verspreiden van de biljetten ondersteunen de genomen beslissing van de Raad van Bestuur."

Voor de complete brief met alle antwoorden (inclusief de 1 en 2 cents kwestie) wordt verwezen naar de website van de ECB.
Voor het openen van de brief is
Adobe Acrobat noodzakelijk.

Meer informatie over deze kwestie verkrijgbaar bij: 
Jan Harm Boiten  010 414 0534

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari