Recycling van batterijen

20-12-2004 10:48 20-12-2004 10:48

BRUSSEL - Batterijen met nikkel-cadmium worden grotendeels verboden. Tegelijk moeten de EU-landen op den duur minstens 45 procent van alle verkochte batterijen inzamelen en recyclen. De EU-ministers van Milieu hebben maandag ingestemd met een voorstel hiertoe van de Europese Commissie.

Batterijen met cadmium deels verboden

BRUSSEL - Batterijen met nikkel-cadmium worden grotendeels verboden. Tegelijk moeten de EU-landen op den duur minstens 45 procent van alle verkochte batterijen inzamelen en recyclen. De EU-ministers van Milieu hebben maandag ingestemd met een voorstel hiertoe van het Europees Parlement. 

Batterijen met nikkel-cadmium zijn goedkoop, maar schadelijk voor het milieu. De ministers willen voorlopig alleen uitzonderingen toestaan voor draadloze gereedschappen, voor alarminstallaties en voor medische apparatuur. Het voorstel moet nog goedkeuring krijgen van het Europees Parlement, dat liever helemaal geen uitzonderingen wil. 

De inzameling van lege batterijen gebeurt al in Nederland en enkele andere landen. Voor de meeste EU-landen is dat echter nieuw. Het onderwerp lag zeer verdeeld onder milieuministers van de EU. Vooral Oost-Europese landen, Italië en Griekenland wilden lagere inzamelpercentages, maar vormden geen meerderheid. Daarentegen eisten onder meer Belgie, Zweden en Denemarken dat meer lege batterijen ingezameld worden. 

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) moest flink schipperen voor een compromis. Afgesproken is dat landen minstens 25 procent inzamelen vier jaar na inwerkingtreding van het besluit. Dat moet stijgen naar 45 procent in acht jaar. 
Dit wijkt echter af van eerdere ideeën van de Europese Commissie en het Europees Parlement. De Europese Commissie, die tot in november het dagelijks bestuur van de EU vormde, wilde liever geen verbod. Maar de nieuwe eurocommissaris Dimas (Milieu) twijfelt nog of hij dat standpunt overneemt. 

Het europarlement wil een stringenter verbod. "Het besluit is wel een stap in de goede richting", oordeelt europarlementariër Blokland (ChristenUnie-SGP) die voor het parlement rapporteur is over batterijen. "Maar ik moet het eerst nog eens goed bekijken, het wijkt namelijk nogal af van wat het Europees Parlement wilde."
In april besloot het Parlement, op voorstel van Blokland, om naast kwik ook cadmium in batterijen te verbieden en om de recyclingdoelstelling te koppelen aan de verkoop van batterijen in een land. Dit om te voorkomen dat landen batterijen zouden moeten invoeren om aan hun recyclingverplichting te voldoen.

In Midden- en Oost-Europa zijn nog veel nikkel- en cadmiumbatterijen te vinden. West-Europa heeft ze grotendeels al vervangen door milieuvriendelijker varianten, al komen ze in stokoude gsm's soms nog voor. Probleem met het type batterij is dat ze via het huisvuil zware metalen verspreiden. Op de stort komen het nikkel en cadmium in het grondwater. Bij verbranding belanden de stoffen in de lucht. Beide metalen kunnen de gezondheid aantasten.


Vorige berichten over dit dossier leest u hier.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari