Algemeen Overleg Aviaire influenza (Vogelpest)

donderdag 06 maart 2003 14:00

De heer Slob (ChristenUnie) acht het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de crisis, zodat er lering uit kan worden getrokken. Hoe sterk is het vermoeden dat er eveneens een laagpathogeen virus in Nederland rondwaart?
Vindt de Europese Commissie de aanpak van de minister nog steeds goed? Hoe staat het met de ruimingscapaciteit? Is er niets geleerd van de recente crises in andere sectoren? Had er niet eerder een keuze kunnen worden gemaakt uit de ruimingsmethodes? Er moet snel duidelijkheid komen over de vergoedingen van alle geleden schade, dus ook de vervolgschade. Ditmaal moet er echter wel voor worden gezorgd dat mensen die een beroep op het noodfonds mogen doen, er ook bij kunnen komen. Dit was namelijk niet het geval bij de MKZ-crisis. Bestaan er naast ADV-regelingen ook regelingen voor de werkgevers? Wordt de BBZ-regeling in deze situatie wel aangepast?
Er moet opvang en ondersteuning worden geboden op lange termijn. Derhalve moet er de mogelijkheid worden onderzocht of die niet opnieuw kunnen worden geboden aan diegenen die er tot vorig jaar gebruik van mochten maken.
Kan de constatering dat de kans dat het nu aanwezige virus verandert in een voor mensen gevaarlijke variant gering is, nader worden onderbouwd? Hoe is dit in het buitenland gegaan? Er moet blijvende aandacht zijn voor dit punt in het kader van de vogelpest.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari