Vragen over Baby donors

dinsdag 26 augustus 2003 14:52

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van VWS over baby donors.

Met antwoord.

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Babydonors. (Ingezonden 27 augustus 2003)
 1. Heeft u kennis genomen van het artikel «Vrouw in Wales ontvangt internetbaby»?1
 2. Hoe oordeelt u over de activiteiten van het in het artikel beschreven «Man not included», en in het bijzonder de op internet beschreven activiteiten van «Baby donors»2, dat blijkens de website per september in Nederland van start gaat?
 3. Is het waar dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek heeft gestart naar het bedrijf Baby donors? Zo ja, bent u bereid de Kamer te informeren over de resultaten van dit onderzoek?
 4. In hoeverre is verzekerd dat het genoemde bedrijf inderdaad zich aan de Nederlandse regelgeving houdt inzake onder meer de Wet donorgegevens kunstmatige inseminatie?
1 ND, 20 augustus jl.
2 www.babydonors.com
 
Antwoord
Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 22 september 2003)
 1. Ja.
 2. Als geslachtscellen via internet worden besteld zonder dat persoonlijk contact met een hulpverlener plaatsvindt, betwijfel ik of dit voldoende zorgvuldig kan plaatsvinden. Ik heb dan ook mijn vraagtekens bij deze vorm van dienstverlening, maar vind ook dat mensen die langs deze weg een kind willen krijgen hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben. Er zijn in Nederland genoeg spermabanken die mensen met vruchtbaarheidsproblemen kunnen helpen en die kunnen garanderen dat de donor is gecontroleerd op ziekten en aandoeningen. Het bedrijf Babydonors kan, bijvoorbeeld bij het leveren van «vers sperma» bij de vrouw thuis geen garantie geven dat de donor recent gecontroleerd is. Het feit dat een potentiële donor ook bij een spermabank is geregistreerd, betekent niet dat het sperma dat hij op dat moment «vers» wil doneren vrij is van een aandoening of ziekte.
 3. Ja, de IGZ heeft een gesprek gehad met de heer Michaels van het bedrijf Babydonors. De resultaten van dit gesprek zijn de volgende. Tijdens dit gesprek bleek dat het bedrijf Babydonors slechts bemiddelt tussen personen. Voor behandeling stuurt het bedrijf potentiële donors naar de behandelend arts van de vrouw. Het bedrijf biedt ook de mogelijkheid om een match tussen een vrouw en een donor te maken waarbij vers sperma voor zelfinseminatie bij de vrouw wordt aangeleverd via een koerier. De medewerkers van het bedrijf hebben hier verder geen bemoeienis mee behalve met de matching van persoonsgegevens. Het bedrijf cq de medewerkers behandelen zelf geen cliënten, nemen geen lichaamsmaterialen af of slaan deze voor bewaring, verwerking of verkoop op. Pas op het moment dat een donor of een patiënt met een instelling of behandelend arts te maken krijgt is er sprake van gezondheidszorg en heeft IGZ toezicht op de behandelend arts of dat nu in een privé-kliniek is of in een ziekenhuis.
  Eén aspect van bemiddeling, waarvoor het bedrijf op dit moment in overtreding is, is de bemoeienis met draagmoederschap. De Inspectie heeft Babydonors dan ook in een brief gewezen op het feit dat ze in overtreding zijn van het Wetboek van Strafrecht, met betrekking tot draagmoederschap. Sinds 16 september 1993 is een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht van kracht (Stb. 1993, 486). Deze aanvulling bevat een artikel dat verbiedt in het openbaar diensten aan te bieden, die te maken hebben met draagmoederschap. De Inspectie heeft in deze brief aangegeven dat het bedrijf de diverse webpagina’s aan moet passen en de Inspectie hiervan op de hoogte moet stellen.
 4. Op de werkzaamheden van het bedrijf Babydonors is geen wettelijke regeling van toepassing, behalve met betrekking tot de bemiddeling bij draagmoederschap. Dit is in het Wetboek van Strafrecht verboden. Wel valt de instelling of behandelend arts waar het bedrijf Babydonors de donor of cliënt naartoe stuurt onder de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting als de instelling of de arts insemineert.
  Verder is op de instelling waarbij de donoren zich melden straks de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (WVKL) van toepassing. Ik ga er daarbij vanuit dat de donor zijn sperma inlevert bij de arts/instelling waarna later op dat adres ook de patiënt geïnsemineerd gaat worden. De arts/instelling dient dan een erkenning als orgaanbank te hebben want de WVKL eist dat lichaamsmateriaal dat beschikbaar komt voor geneeskundige behandeling wordt aangeboden aan een erkende orgaanbank.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari