Vragen over Nederlanders in Zimbabwe

dinsdag 18 februari 2003 15:10

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en De Graaf (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over in Zimbabwe woonachtige Nederlanders.
(Ingezonden 19 februari 2003)

Met antwoord

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en De Graaf (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over in Zimbabwe woonachtige Nederlanders. (Ingezonden 19 februari 2003)
  1. Zijn u signalen bekend van in Zimbabwe woonachtige Nederlanders die het land willen verlaten maar daarbij sterke tegenwerking ondervinden van de zijde van het regime van president Mugabe of handlangers daarvan?
  2. Welke assistentie kan de Nederlandse ambassade te Harare aan deze personen verlenen om hun vertrek te vergemakkelijken? Beschikt de ambassade bijvoorbeeld over een evacuatieplan?
  3. Is het u bekend of de ambassade bij het verlenen van assistentie problemen ondervindt? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om hiervoor oplossingen te bieden?
Antwoord van minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) (Ontvangen 12 maart 2003)

  1. Dergelijke signalen hebben mij niet bereikt.
  2. De Nederlandse ambassade is reeds lange tijd alert op de situatie en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De huidige situatie in Zimbabwe is van dien aard dat iedere Nederlander het land vrijelijk kan verlaten. Mochten de in Zimbabwe woonachtige Nederlanders problemen ondervinden bij het verlaten van het land dan kan hen volgens de geldende richtlijnen de noodzakelijke consulaire ondersteuning worden geboden. De ambassade beschikt over een deugdelijk evacuatieplan, dat voortdurend wordt geactualiseerd.
  3. Nee.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari