Vragen over Berichtgeving Jaarverslag stichting De Einder

donderdag 20 maart 2003 14:55

Vragen van de leden Van der Vlies (SGP) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving rondom het jaarverslag van Stichting De Einder.

Vragen van de leden Van der Vlies (SGP) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving rondom het jaarverslag van Stichting De Einder.
(Ingezonden 20 maart 2003)
  1. Hebt u kennisgenomen van het jaarverslag over 2002 van Stichting De Einder en de berichtgeving hierover in de media?1
  2. Welke conclusies verbindt u aan het feit dat het aantal zelfmoorden onder mensen die begeleid worden door deze stichting sterk is toegenomen?
  3. Hoe beoordeelt u de stelling van deze stichting dat «omzichtig» en «op en langs de vage grens van het strafrecht» wordt gehandeld?
  4. Staat u nog steeds op het standpunt dat deze stichting een «ongewenste vorm van hulpverlening» biedt?2
  5. Bent u bereid een grens te trekken en deze vorm van «hulpverlening» te verbieden? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke andere maatregelen bent u van plan te nemen om activiteiten van deze stichting en bijvoorbeeld de «Stichting Wetenschappelijk Onderzoek naar Zorgvuldige Zelfdoding» tegen te gaan?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Ormel, vraagnr. 2020308150H, ingezonden 28 februari jl.
1 Reformatorisch Dagblad, 18 maart jl.
2 Aanhangsel Handelingen nr. 526, vergaderjaar 1998–1999.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari