Irak-debat: Niets doen geen oplossing

31-03-2003 11:29 31-03-2003 11:29

AMERSFOORT - Niet slechts linkse partijen worstelen met de oorlog tegen Irak. Ook onder de jongeren van de ChristenUnie zijn er die menen dat de oorlog niet terecht is. Hans Valkenburg voerde via internet (www.toekomst.info) een actie waarin hij deelnemers vroeg de volgende stelling te onderschrijven: ,,André Rouvoet spreekt niet namens mij''.

De politiek leider van de ChristenUnie nam het initiatief om tijdens een congres van de jongeren over 'veiligheid' een kort Irak-debat in te lassen. Onder leiding van voorlichter Nico Schipper kruisten Rouvoet en Valkenburg zaterdag de degens met elkaar.

Valkenburg verklaarde zijn ongenoegen met het standpunt van de ChristenUnie-fractie. Dat het VN-spoor is losgelaten acht hij gevaarlijk. Hans Valkenburg vreest meer ,,preventieve oorlogen'' met als gevolg chaos en een ,,internationale jungle''. Ook het feit dat het Midden-Oosten een kruitvat is, is voor hem reden niet tot eenzijdige actie over te gaan. Verder betwijfelt Valkenburg of er acute dreiging was van Saddsam Hussein richting de Amerikanen. ,,Nee, dat is niet zo'', stelde hij vast.

Al met al genoeg redenen om te concluderen dat het spoor van de VN (nog) niet verlaten had mogen worden. Nederland mag de coalitie dan ook niet steunen. Om critici van zijn standpunt wind uit de zeilen te nemen verzekerde hij de aanwezige jongeren, pakweg dertig, dat hij geen ,,pacifist is en ook geen links standpunt aanhangt''.

André Rouvoet op zijn beurt wilde het debat aangrijpen om het beleid van de fractie in deze ,,zwaarwegende kwestie'' te verantwoorden. Hij juichte het debat toe en zou graag zien dat aan het innemen van dergelijke standpunten discussie in de partij voorafgaat. Het kamerlid beklemtoonde dat niet de terroristische aanslag van 11 september de doorslag gaf om Irak aan te pakken. Een reeks VN-resoluties en zeker de laatste (1441) van november 2002 heeft Saddam Hussein opgedragen zich te ontdoen van massavernietigingswapens. Twaalf jaar lang heeft Saddam Hussein tegengewerkt. Hoewel ook Rouvoet liever een nieuwe VN-resolutie had gezien, acht hij gewapend ingrijpen zonder tweede resolutie rechtmatig. ,,Niet de oorlog was onvermijdelijk, maar de ontwapening van Saddam'', poneerde hij.

Nadat beide politici hun stellingen hadden betrokken, ging de discussie nauwelijks over de rechtmatigheid van de oorlog. Die werd niet echt aangevochten. Wel bracht Valkenburg de oude christelijke ideeën over de rechtvaardige oorlog in. Daarbij hoort dat gelet wordt op de effectiviteit en de proportionaliteit van het strijdmiddel. ,,Je ziet nu al een guerrilla ontstaan, dit wordt verschrikkelijk'', aldus een sombere Valkenburg.

André Rouvoet wierp tegen dat niets doen geen oplossing biedt. ,,Er is geen oplossing zonder risico's'', zei hij het kamerlid. Hij verzette zich tegen de gedachte dat er een volkenrechtelijke jungle ontstaat. Opmerkelijk vond hij dat Frankrijk bijvoorbeeld geen resolutie in de VN heeft ingediend om de oorlog tegen Irak te veroordelen. Ook riep hij op VN-procedures niet te verabsoluteren. ,,Als er evident onrecht is, genocide in een land, dan mag je elkaar de wapens niet uit handen slaan door een veto in de V-raad.''

Aan het slot van het debat concludeerde Rouvoet dat zijn opponent geen ,,principieel bezwaar'' had tegen gewapend ingrijpen om Saddam te dwingen te ontwapenen. Het ging om meer tijd voor het VN-spoor. Hans Valkenburg stemde met die conclusie in.

Bron: Nederlands Dagblad

door onze redacteur Piet H. de Jong

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari