Bijdrage debat Gebruik discretionaire bevoegdheid

18-02-2003 16:34 18-02-2003 16:34

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter. De ChristenUnie staat voor een streng asielbeleid. Dat wil zeggen dat alle asielverzoeken zorgvuldig worden getoetst aan de criteria die daarvoor zijn. Wij willen ook een rechtvaardig asielbeleid. Een rechtvaardig asielbeleid heeft ook een duidelijk humanitaire component in zich. Dat humanitaire aspect dreigt nog wel eens ondergesneeuwd te raken als gevolg van de wens om een zo streng en restrictief mogelijk asielbeleid te voeren in Nederland.

Wij waren dan ook aangenaam verrast door de oplossingsgerichte gezindheid van de minister vorige week. Hij gaf toen aan voor de schrijnende gevallen, die hem bij honderden gelijk werden toegezonden, een oplossing te zoeken. Weliswaar langs een merkwaardige weg, die van de discretionaire bevoegdheid, maar goed, blijkbaar was dat voor de minister een begaanbare weg. Wat als de minister zijn discretionaire bevoegdheid gewoon had gebruikt? Wat als hij dit niet had aangekondigd en zijn collega’s in het kabinet er niet over had geraadpleegd, maar het gewoon had gedaan? Hoe kunnen kabinetsleden de minister ervan weerhouden gebruik te maken van een bevoegdheid die hij heeft?

De fractie van de ChristenUnie wilde graag dat de minister-president hier aanwezig zou zijn, omdat de minister in het algemeen overleg heeft aangegeven diezelfde ochtend nog met de minister-president over zijn voornemen gesproken te hebben. Achteraf blijkt dat ook de minister-president weer is teruggekomen op zijn toezegging gedaan aan minister Nawijn, om hem in zijn voornemen te steunen. Hoe kan dat?

De inhoudelijke argumenten over wel of geen pardon en over het oprekken van de discrectionaire bevoegdheid zijn in het algemeen overleg gewisseld. Ik wil er niet nog een keer op ingaan en opnieuw vragen over stellen. Het belangrijkste voor ons is om een oplossing te zoeken voor een aantal buitengewoon schrijnende gevallen. De fractie van de ChristenUnie is van zins om een motie in te dienen. Zij lijkt op de motie die in april vorig jaar is ingediend en waar de ChristenUniefractie toen ook voor heeft gestemd. Het is mogelijk dat zij samenvalt met andere moties, dat moet nog bekeken worden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari