Algemeen Overleg Asiel- en terugkeerbeleid

woensdag 12 februari 2003 13:58

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) is het er niet mee eens dat mensen behoorlijk Nederlands moeten spreken en nog steeds moeten wachten op een beslissing op hun eerste aanvraag om beschouwd te worden als schrijnend geval. Het is duidelijk dat de minister, gebruikmakend van zijn discretio-naire bevoegdheid, niet echt veel mensen kan bedienen. Daarom dienen de reeds bestaande beleidsregels ruimer te worden uitgelegd, zodat er een oplossing voor de schrijnende gevallen komt of zelfs kan worden voorkomen dat die gevallen ontstaan. Zij refereert hiermee aan de motie-Rouvoet over moslims die in Nederland zijn bekeerd tot het christendom. Die is aangenomen, maar wordt niet altijd toegepast. Zij vraagt om een reactie hierop.
Ook vraagt zij om een reactie op de onenigheid over de gemaakte afspraken met de VNG. Er moet een specifieke maatregel worden genomen voor uitgepro-cedeerde asielzoekers die buiten hun schuld om geen laissez-passer krij-gen, waardoor zij niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Zij steunt de vorig jaar ingediende motie om verblijf mogelijk te maken voor die mensen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari