ChristenUnie kan Wet Werk en Bijstand niet voor haar rekening nemen

dinsdag 26 augustus 2003 11:08

Christelijke politiek is sociale politiek

De ChristenUnie heeft forse kritiek op de nieuwe Wet Werk en Bijstand. "De kwetsbare groepen in onze samenleving worden de dupe van deze wet en dat kan ik als christen-politicus niet voor m'n rekening nemen: christelijke politiek is per definitie sociale politiek", aldus Tineke Huizinga. De kritiek richt zich vooral op de invoering van een sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kleine kinderen, de afschaffing van de categoriale bijstand en de overhaaste invoering van het objectief verdeelmodel voor het toekennen van budgetten aan gemeenten.

Het uitgangspunt van de ChristenUnie is ouders met minderjarige kinderen zelf te laten kiezen tussen arbeid of zorg. In 1997 besloot de Tweede Kamer dat sociale diensten minder streng om moesten gaan met de sollicitatieplicht voor deze categorie. Nu kiest de staatssecretaris voor de omgekeerde route: "Arbeidsparticipatie is blijkbaar belangrijker dan de zorg voor de kleinste kinderen". Dat spreekt de ChristenUnie niet aan.

Categoriale bijstand
Het kabinet wil de categoriale bijzondere bijstand afschaffen. Dat betekent dat gemeenten bijvoorbeeld geen collectieve en dus betaalbare aanvullende ziektekostenverzekering meer kunnen aanbieden. Een ander aandachtspunt is de toekomst van de schuldhulpverlening. Belangrijke elementen hiervan worden nu nog betaald uit het budget van de bijzondere bijstand. De ChristenUnie wil weten waaruit bijvoorbeeld budgetbeheer en schuldsanering in de toekomst betaald moeten worden. Er zijn immers meer dan 200.000 huishoudens met problematische schulden.

Nadeelgemeenten
De gemeenten worden volledige risicodragend voor de bijstandskosten. Het doel daarvan is om meer mensen aan werk te helpen. De gemeenten krijgen hiervoor geld volgens een rekenkundige methode: het objectieve verdeelmodel. In een aantal gemeenten, zoals Amersfoort, Dordrecht, Ede, Gouda en Veenendaal leidt dit tot een fors gat in de begroting. Dordrecht levert bijvoorbeeld € 8.979.000 in, terwijl de stad aantoonbaar goede resultaten boekte met het uitstroombeleid. De ChristenUnie wil de zaak eerst goed op de rails te zetten voordat de wet in werking treedt.

Lees de kamerbijdrage

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari