Bijdrage debat Vogelpest

13-03-2003 15:41 13-03-2003 15:41

Arie Slob: Onze fractie wil heel graag voorkomen dat wij terechtkomen in eenzelfde situatie als bij het noodfonds MKZ. Daarin zaten behoorlijk wat financiële middelen maar de bereikbaarheid van die middelen was zo beperkt dat er nog veel geld is overgebleven dat nu uiteindelijk via de provincies zijn weg moet vinden. Om dat te voorkomen en ervoor te zorgen dat het noodfonds van goede criteria wordt voorzien, zou ik de volgende motie willen indienen.

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Wij hebben vanochtend weer uitgebreid stilgestaan bij alle ontwikkelingen rondom de uitbraak van de vogelpest en de financiële afwikkeling van een en ander. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Wij hebben gesproken over de opzet van een noodfonds en over de vulling van dat fonds met voldoende financiële middelen. Wij hebben ook gesproken over de mogelijkheden en de onmogelijkheden om gebruik te maken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de daarbij behorende vermogenstoets. Onze fractie wil heel graag voorkomen dat wij terechtkomen in eenzelfde situatie als bij het noodfonds MKZ. Daarin zaten behoorlijk wat financiële middelen maar de bereikbaarheid van die middelen was zo beperkt dat er nog veel geld is overgebleven dat nu uiteindelijk via de provincies zijn weg moet vinden. Om dat te voorkomen en ervoor te zorgen dat het noodfonds van goede criteria wordt voorzien, zou ik de volgende motie willen indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:
- de regering voorstelt, een noodfonds vogelpest in het leven te roepen;
- voor dit fonds dezelfde werkwijze zal gelden als destijds bij het noodfonds MKZ;
- is gebleken dat het noodfonds MKZ in belangrijke mate aan zijn doel is voorbijgeschoten, onder andere omdat de criteria waaraan moest worden voldaan, bijzonder beperkend waren;
- het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen zodanig van aard is dat de ondernemers die ten gevolge van de vogelpestcrisis met een inkomensterugval worden geconfronteerd, hierop veelal óf geen beroep kunnen doen óf slechts aanspraak kunnen maken op een lening;

verzoekt de regering, de criteria voor het noodfonds vogelpest zodanig te formuleren dat ondernemers die ten gevolge van deze crisis de bedrijfscontinuïteit in gevaar zien komen,
voor een tegemoetkoming uit het fonds in aanmerking kunnen komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Atsma, Oplaat, Van der Vlies en Van den Brink. Zij krijgt nr. 9 (28807).

De heer Waalkens (PvdA): Bij het opstellen van de criteria moet wel rekeninggehouden worden met de toetsingscriteria van Brussel. Kan het een belemmering zijn als Brussel nee zegt?

De heer Slob (ChristenUnie): Als er een noodfonds komt, willen wij graag dat daarvan zo maximaal mogelijk gebruik kan worden gemaakt. Dat geven wij op dit moment aan. Uiteraard begrijpen wij dat welke regeling wij ook maken, deze Brusselproof moet zijn. Dat hebben wij vorige week ook tijdens het overleg aan de orde gehad. Wij moeten de ruimte die wij hebben echter wel maximaal gaan toepassen. De motie is ook een opmaat voor de discussie die dan gevoerd moet gaan worden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari