Algemeen Overleg Vogelpestcrisis en Landbouw- en Visserijberaad

donderdag 13 maart 2003 14:44

De heer Slob (ChristenUnie) vraagt de minister van LNV naar het tijdschema waarbinnen de resterende 87 bedrijven geruimd zullen worden. Hoewel de minister schrijft dat besmette bedrijven binnen 24 uur geruimd zullen worden, is dat volgens de betrokkenen niet altijd het geval. Kan de minister iets meer zeggen over de situatie in België?
Uit de screening zou blijken dat binnen de 3 km-zone sprake is van een serologische besmetting. Betreft dit de Gelderse Vallei? Wat zijn de consequenties voor de ruimingscirkel?
Er kunnen geen conclusies verbonden worden aan het feit dat er nog geen sprake is van een tweede besmettingsgolf. Morgen zal er meer duidelijkheid zijn over de eventuele aanwezigheid van het laagpathogene virus. Is er een worst-case-scenario?
Hij sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Atsma over de hobbydieren. In Barneveld lopen unieke rassen rond die als zij geruimd worden, uitsterven. Is daar aandacht voor? Zijn er mogelijkheden dergelijke rassen te behouden?
De welzijnsproblemen voor vleeskuikens zijn groot. Er komt een opkoopregeling. De minister zegt andere mogelijkheden te verkennen, maar spoed is geboden. Van het noodfonds zijn alleen nog maar de contouren zichtbaar. Kan de minister wat meer duidelijkheid scheppen over de criteria waaraan moet worden voldaan?
De heer Slob wijst de minister van SZW op de ervaringen opgedaan tijdens de MKZ-crisis toen een groot aantal bedrijven werd geconfronteerd met een substantieel inkomensver-lies. De financiering uit het noodfonds had destijds alleen betrekking op bedrijfsinvesteringen en niet op het verlies aan inkomen. In de meeste gevallen kon het verlies aan inkomen niet worden gecompenseerd vanwege de vermogenstoets in de BBZ en de inkomensvoor-ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Waarom kan in deze zeer specifieke situatie die vermogenstoets niet worden afgeschaft? Kan extra geld in het noodfonds worden gestort om inkomensderving te compenseren, zodat het inkomen niet daalt onder het niveau van het sociaal minimum?

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari