Algemeen Overleg Vogelpest

27-03-2003 23:40 27-03-2003 23:40

De heer Slob (ChristenUnie) zegt nog steeds van het standpunt uit te gaan dat er niet meer geruimd moet worden dan strikt noodzakelijk is. In geval van twijfel moeten echter rigoureuze maatregelen worden genomen en het lijkt erop dat de minister dat nu gaat doen. De heer Slob kan dan ook instemmen met de aanvullende maatregelen. Hebben die maatregelen nog gevolgen voor de ruimingsmethodiek? Kan de minister onderbouwen waarom naar zijn mening de meest recente uitbraak hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van bedrijfscontacten? Welk worst-case-scenario hanteert de bewindsman?
De heer Slob vraagt nadrukkelijk aandacht voor de taxatie van biologische kippen en producten. Het lijkt hem niet vanzelfsprekend dat deze onder het generieke taxatieregime worden gebracht, al was het maar omdat bijvoorbeeld het voer veel duurder is. Hij gaat ervan uit dat te zijner tijd nog zal worden gesproken over de Europese financiële regelingen.
Kan de minister aangeven wat op dit moment zijn beleid is ten aanzien van het inzetten van uitzendkrachten?

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari