Algemeen Overleg Afghanistan

woensdag 19 maart 2003 23:42

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) vraagt op welke manier de minister zich voorbereidt op de mogelijke gevolgen van een oorlog in Irak voor de troepen in Afghanistan. Zijn er nieuwe aanwijzingen dat een eventueel militair ingrijpen in Irak een duidelijk effect zal hebben op de veiligheid van de ISAF-militairen? In een vorig overleg is de minister niet duidelijk geweest over de precieze afspraken inzake extractie, omdat ze geheim zijn. Desondanks vraagt mevrouw Huizinga nogmaals wie uiteindelijk besluit tot terugtrekking. Het is verheugend dat Canada belangstelling heeft om eventueel opvolger te zijn in de ISAF en dat de aanwezigheid van Nederland nadrukkelijk niet langer dan zes maanden zal zijn. Zal de vluchtelingenstroom terug naar Afghanistan door de huidige ontwikkelingen afnemen? Zijn deze ontwikkelingen van invloed op de terugkeermogelijkheden voor Afghaanse asielzoekers in Nederland? Ook mevrouw Huizinga stemt in met een verlenging van de deelname van Nederlandse F-16's aan Enduring Freedom.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari