Algemeen Overleg Europese Raad

20-03-2003 23:44 20-03-2003 23:44

De heer Rouvoet (ChristenUnie) sluit zich aan bij de woorden van de minister-president over de oorlog in Irak. Hij betreurt het onvermijdelijke, maar beseft tegelijkertijd dat Saddam Hoessein een zware verantwoordelijkheid op zich heeft geladen door deze oorlog over zichzelf en zijn volk af te roepen. Hij wenst de leden van het kabinet, in het bijzonder de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, veel wijsheid en sterkte toe bij de beslissingen en debatten die gevoerd moeten worden.
In de geannoteerde agenda legt de regering veel nadruk op het belang van het vinden van nieuwe punten van overeenstemming in Europa. Moet dit vooral worden gezien in relatie tot Irak of heeft de regering meer algemene zaken op het oog in relatie tot het gemeenschap-pelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)? Het is terecht dat extra accenten worden gelegd op humanitaire hulp en wederopbouw. Ten behoeve van de RAZEB zal de Nederlandse regering nadere voorstellen op papier zetten. In welke richting zullen die gaan?
De heer Rouvoet sluit zich aan bij de opmerkingen over de Europese ontheemden-regeling. Hij dringt aan op een bijstelling van het standpunt dat het kabinet in het debat van 18 maart heeft ingenomen. Het minste wat nu gedaan kan worden is toch om zoveel mogelijk in Europees verband tot een goede regeling te komen bij de opvang van de te verwachten Irakese vluchtelingen.
Er ligt een brief van premier Blair over opvang in de regio. De fractie van de ChristenUnie is daarvan altijd een groot voorstander geweest. Er ligt ook een bijna kamerbreed aangenomen motie waarin de regering wordt opgeroepen om zowel in EU-verband als in het kader van de Verenigde Naties daarvoor steun en draagvlak te vinden. Kan het kabinet meer enthousiasme dan zijn voorgangers aan de dag leggen om dit traject verder uit te werken en er constructief aan bij te dragen?
De fractie van de ChristenUnie zal de verklaring over Irak afwachten. Het is natuurlijk zeer de vraag wat daarin kan staan, gezien de voorgeschiedenis. Kan de regering ook ingaan op de berichten over de gevolgen voor de ISAF in Afghanistan?
Het vredesproces in het Midden-Oosten kan niet los worden gezien van de crisis in Irak. Het is voor de fractie van de ChristenUnie vanzelfsprekend dat Nederland waar nodig proactief en in defensieve zin bijdraagt aan de veiligheid van de burgers in Israël en de Palestijnse gebieden. De heer Rouvoet sluit zich aan bij de opmerkingen over het belang van de implementatie van de road map.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari