Algemeen Overleg Situatie Midden-Oosten

27-03-2003 23:20 27-03-2003 23:20

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) wijst erop dat haar fractie heeft gemeend steun te moeten verlenen aan het militaire ingrijpen in Irak en wat haar fractie betreft is dat geen voorwaardelijke steun. Steun is per definitie actief. Wat betekent steun als je er geen enkele consequentie aan wilt verbinden? Het incident rond overste Blom illustreert de onhoudbaarheid van het Nederlandse standpunt van politieke steun, maar het uitsluiten van militaire steun. De minister van Defensie heeft de zaak inmiddels tot de bodem uitgezocht. Hij heeft de Kamer een brief geschreven en daarmee is wat haar betreft de zaak afgedaan. Het besluit van de minister om drie Nederlandse officieren van Amerikaanse en Britse vliegdekschepen te halen vindt zij wat krampachtig.
Mevrouw Huizinga heeft begrepen dat de berichten over de samentrekking van een Turkse troepenmacht aan de grens met Irak elkaar tegenspreken. De Duitse regering heeft gezegd dat de Patriots uit Turkije zullen worden teruggetrokken als Turkije Noord-Irak binnentrekt. Wat is het Nederlandse standpunt in dezen? Worden de Nederlandse Patriots dan
ook teruggetrokken?
Uit het verslag van de Europese Raad wordt duidelijk dat er nauwelijks is gesproken over de zaken waarover men het oneens is. Het doel is nu het bereiken van eensgezindheid op een aantal gebieden, zoals het GBVB (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid), het versterken van het EVDB (Europees veiligheids- en defensiebeleid) en het trans-Atlantisch partnerschap. De vraag is hoe uitvoerbaar dat doel uiteindelijk zal blijken te zijn. Heeft de minister concrete ideeën over de manier waarop die eensgezindheid gestalte moet krijgen? Zal de minitop die Frankrijk, Duitsland en België nu beleggen een substantiële bijdrage leveren aan het herstel van de eensgezindheid?
Kofi Annan heeft voorgesteld om door te gaan met het Olie voor voedselprogramma en de Nederlandse regering heeft zich daarachter geschaard. President Chirac meent dat de VS en Groot-Brittannië daar niet meer aan mee mogen doen, omdat zij militair ingegrepen hebben in Irak. Hoe beoordeelt de minister van Buitenlandse Zaken die opstelling van Chirac?
In de brief van de minister van Buitenlandse Zaken valt te lezen dat de minister zich zal inzetten voor een EU-regeling voor Iraakse vluchtelingen. Wat houdt dat precies in? Betekent dit opvang van vluchtelingen uit Irak in Europa? Lijkt het dan niet erg op de motie die vorige week is ingediend die ertoe strekte de mogelijkheid te creëren om Irakese vluchtelingen in Nederland op te nemen, maar die helaas niet is aangenomen? Wat zal die EU-regeling precies inhouden voor Irakese vluchtelingen?
De Verenigde Staten hebben alle landen verzocht om Irakese diplomaten uit te wijzen. Nederland heeft daar geen gehoor aan gegeven. Hoe is daar in andere landen op gereageerd? Het uitspreken van steun aan de oorlog in Irak heeft als consequentie dat Nederland zich tot het uiterste moet inspannen om de humanitaire gevolgen van die oorlog te bestrijden. Kan de minister uitleggen hoe het zit met de verschillende geldstromen die daarvoor beschikbaar worden gesteld?

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari