Algemeen Overleg Vogelpest

woensdag 09 april 2003 23:39

De heer Slob (ChristenUnie) vindt dat met de verspreiding van het virus naar het zuiden van het land een van de meest zwarte scenario's wordt bewaarheid. Enerzijds blijkt uit de brieven dat de oorzaak van de verspreiding wordt onderzocht. Anderzijds stelt de minister in een interview in de Volkskrant van 8 april jl. heel nadrukkelijk dat de sector het virus onvoldoende heeft aangepakt. Kan hij de laatste stelling nader onderbouwen? Als hij zich baseert op het aantal overtredingen, is spreken over "de sector" behoorlijk generaliserend, omdat die groep bestaat uit zowel professionele pluimveehouders als hobbyboeren en andere betrokkenen. Niemand is momenteel gebaat bij het aanwijzen van een zondebok; in principe is alleen het virus de vijand, die met gezamenlijke verantwoordelijkheid moet worden aangepakt. Hoe stringent moet het gebied in het zuiden worden afgegrendeld om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan? De afgrendeling moet gericht zijn op het tegengaan van bedrijfscontacten. Tegen mensen die willens en wetens de breed gecommuniceerde regels overtreden, moet hard worden opgetreden. Dat optreden dient zodanig te zijn, dat het effect heeft op hun gedrag. Wat is de huidige strafmaat? Hobbydieren vormen een potentieel gevaar. Wat is de stand van zaken bij het ruimen ervan? De minister heeft aangegeven dat vaccineren pas aan de orde is als de crisis is bezworen. De heer Slob onderschrijft de argumenten die daaraan ten grondslag liggen, maar vindt dat vaccineren in elk geval nader moet worden overwogen. Hij wijst in dit verband in het bijzonder op de hobbydieren. Het rapport van de commissie-Wensing dateert nog van voor de uitbraak in Limburg, maar toch was haar oordeel over het dierenwelzijn al scherp. Hoe blijft het probleem hieromtrent beheersbaar? Heeft de minister in de Europese Unie gesproken over de onmogelijkheid om voor de tweede keer een beroep te doen op een noodfonds? Een dergelijke belemmering moet de EU heel gemakkelijk kunnen slechten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari