Algemeen Overleg Stand van zaken vogelpest

woensdag 02 april 2003 23:42

De heer Slob (ChristenUnie) zegt dat het noodzakelijk is dat de Gelderse Vallei wordt geruimd, maar dat het ook een nederlaag is omdat er is geprobeerd om dit te voorkomen. Op Teletekst stond dat er nog 130 bedrijven moeten worden geruimd in de Gelderse Vallei. In de brief van de minister worden andere aantallen genoemd. Kan hij het verschil toelichten?

De vraag is wat het perspectief is voor de geruimde bedrijven. In het LEI-rapport wordt gesteld dat een groot aantal bedrijven in problemen zal komen als de crisis nog langer voortduurt. Er moet alles aan worden gedaan om de betrokken bedrijven zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over financiële regelingen. Is het juist dat bedrijven die eerder een beroep hebben gedaan op het noodfonds, hier niet meer voor in aanmerking komen?

De regels zijn behoorlijk aangescherpt en er is extra toezicht ingesteld. Is er voldoende besef bij alle betrokkenen dat er sprake is van een gezamenlijk probleem dat gezamenlijk moet worden opgelost? Er zijn namelijk berichten dat hobbydierhouders pogingen doen om te voorkomen dat hun dieren worden geruimd. Dit is riskant in verband met verdere verspreiding van het virus. Er is een bezoekersregeling ingesteld. Het uitrijden van pluimveemest van voor 1 februari 2003 is inmiddels onder stringente voorwaarden weer toegestaan. Hoe verloopt dit?
Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van het welzijnsprobleem bij bijvoorbeeld leghennen. Kan de minister dit toelichten? De wijze van taxatie voor de opkoop van eieren is moeilijk uit te leggen aan de betrokken pluimveehouders. Het is moeilijk te bevatten dat boeren van wie de bedrijven eerder zijn geruimd hogere bedragen krijgen dan boeren van wie de bedrijven nu worden geruimd. De communicatie op dit punt moet volslagen helder zijn. Wordt de meerprijs van ecologische en biologische eieren meegenomen in de taxatie?

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari