Algemeen Overleg Onregelmatigheden bekostiging onderwijs

woensdag 09 april 2003 23:46

De heer Slob (ChristenUnie) betreurt het dat enkele fracties hebben gemeend om dit overleg niet bij te moeten wonen. De Kamer heeft immers een besluit genomen. Hij hoopt dat zij geen trajecten inzetten die dit onderzoek in de wielen kunnen rijden. De inhoud van de stukken komt in grote lijnen overeen met de contouren van het actieplan. Het onderzoek van de commissie zal in principe betrekking hebben op de achterliggende vijf jaar. Met het oog op de inschrijvingsgegevens kan zij eventueel teruggrijpen op 1 oktober 1996.

Hij vindt het begrijpelijk dat de commissie naar bewind van zaken zal handelen, maar waarschuwt wel voor de ongelijkheid die kan ontstaan doordat bij instellingen die de administratie goed op orde hebben, verder wordt terug gekeken dan bij instellingen die een minder goede administratie hebben gevoerd. Hij vertrouwt erop dat de commissie op die valkuil is bedacht.

Een van de doelstellingen van het vervolgonderzoek is dat bij alle onderwijsinstellingen wordt getoetst of er gehandeld is in strijd met de wet of met de bedoeling van de wet. Verder zal worden vastgesteld of die handelwijzen in de categorie rood IV of V moeten worden geplaatst. De staatssecretaris gaat ervan uit dat het overzicht in het rapport Ruimte voor Rekenschap compleet is. Het lijkt echter goed mogelijk dat zich situaties hebben voorgedaan die nog niet in dit overzicht zijn opgenomen.

In het onderzoek zal verder worden uitgegaan van de gegevens die het zelfreinigend onderzoek heeft opgeleverd. Wat gebeurt er als er tijdens het onderzoek «rode» handelwijzen worden ontdekt die niet zijn gemeld in het kader van het zelfreinigend onderzoek? Worden die gegevens anders behandeld dan de handelwijzen die wel zijn gemeld in het kader van het zelfreinigend onderzoek?

Op basis van de gegevens die uit dit onderzoek voortkomen, zal een risicoprofiel worden opgezet. De heer Slob gaat ervan uit dat dit een apart traject zal zijn dat los staat van de activiteiten van de commissie. Hij vraagt waarom de staatssecretaris ervoor heeft gekozen om de commissie bij het vermoeden van strafbare feiten zelf aangifte te laten doen. Hij kan zich vinden in de werkwijze die mevrouw Joldersma zojuist heeft voorgesteld.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari