Boek immateriële zaken te vroeg dicht

vrijdag 16 mei 2003 20:23

ChristenUnie heeft de handen vrij voor een kritische en constructieve oppositie

De ChristenUnie ziet in het hoofdlijnenakkoord 'enkele aspecten van immateriële aard' terug die André Rouvoet tijdens de verkenningen met CDA en VVD heeft ingebracht. "Daar ben ik blij mee en daar wil ik mijn waardering voor uitspreken", aldus Rouvoet. Ook de garantie dat er niet getornd zal worden aan de vrijheid van onderwijs incasseert de ChristenUnie. André Rouvoet maakt echter ook een kanttekening: "Ik heb nu de indruk dat het boek over immateriële zaken is dichtgedaan toen de ChristenUnie de onderhandelingstafel verliet, maar wat er nu in het akkoord staat was voor ons een minimale basis op weg naar een aanvaardbaar eindresultaat".

De ChristenUnie zal het nieuwe kabinet kritisch volgen. De partij heeft tijdens de verkenningen met CDA en VVD ook een aantal wensen met betrekking tot het sociaal en milieubeleid op tafel gelegd. "Ik heb bijvoorbeeld aangedrongen op een specifiek pardon en ben blij dat dit er nu komt, maar ik betwijfel of de maatregel die nu in het akkoord staat wel een oplossing biedt voor de gehele groep die wij op het oog hebben…", aldus Rouvoet. De voorman van de ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de positie van kwetsbare groepen in de samenleving: "De eenzijdige focus van CDA, VVD en D66 op de aanpak van financieel-economische problemen mag er niet toe leiden dat we de zwakken uit het oog verliezen. Natuurlijk, er moet bezuinigd worden. Maar de kwetsbare groepen in de samenleving mogen daar niet het slachtoffer van worden".

Rouvoet is content met een aantal punten van de ChristenUnie in het hoofdlijnenakkoord, maar benadrukt dat de ChristenUnie niet gecommitteerd is aan een kabinet van CDA, VVD en D66: "Met 'enkele aspecten van immateriële aard' hebben CDA, VVD en D66 zich niet verzekerd van de steun van de ChristenUnie aan dit kabinet. De ChristenUnie heeft de handen helemaal vrij voor het voeren van een stevige oppositie. Kritisch en constructief, zoals men dat van ons gewend is".


-------------

Hoofdlijnen regeerakkoordHet kabinet bezuinigt ruim 13 miljard euro op ongeveer 50 posten. Loonmatiging en ingrepen in de gezondheidszorg en de bureacratie zijn de grootste. Het begrotingstekort bedraagt 0,5 procent in 2007.

SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID
De loonstijging voor overheidspersoneel zal minimaal zijn en ook de uitkeringen stijgen de komende vier jaar nauwelijks. Iedereen gaat er de komende vier jaar in koopkracht op achteruit. Alle WAO’ers die jonger zijn dan 45 jaar worden vanaf 2005 bij de invoering van het nieuwe WAO-stelsel opnieuw gekeurd aan de hand van strengere criteria. Zoveel mogelijk van hen moeten weer aan het werk. Mensen moet langer hebben gewerkt voor ze in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Prepensioenregelingen en de VUT worden afgschaft. Burgers kunnen kiezen tussen spaarloon en een levensloopregeling, het sparen voor allerlei vormen van verlof.

ZORG
Het kabinet bezuinigt 900 miljoen euro door een eigen risico van 200 euro in te voeren voor volwassenen die via het ziekenfonds een beroep doen op de gezondheidszorg. Er wordt een miljard binnengehaald door minder medische hulp (tandartscontrole, fysiotherapeut, psychotherapie) te vergoeden. Mensen kunnen zich eventueel bijverzekeren bij een particuliere ziektekostenverzekeraar. De premies voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) gaan omhoog. Dit levert ongeveer een miljard euro op. Dit geld wordt gebruikt om de toenemende kosten in de zorg te drukken.

JUSTITIE, INTEGRATIE
350 miljoen euro erbij voor veiligheid en de justitiële keten. Daarvan gaat 85 procent naar de rechterlijke macht, gevangeniswezen en preventie. De rest gaat naar de politie. Organisatoren van commerciële manifestaties moeten gaan meebetalen in de kosten voor grootschalige inzet van de politie. Luchtvaartmaatschappijen moeten er voor zorgen dat drugssmokkelaars eruit worden gepikt voor aanvang van de vlucht. Korting van 100 miljoen euro op het budget voor asiel-, immigratie- en integratiebeleid. Nieuwkomers die vrijwillig naar Nederland komen om zich hier duurzaam te vestigen, moeten eerst in eigen land Nederlands leren op basisniveau. Asielzoekers krijgen pas een verblijfsstatus als zij een inburgeringsexamen hebben gehaald. Illegaal verblijf en uitbuiting van illegalen worden krachtig aangepakt, vooral met financiële sancties.

ONDERWIJS
geen nieuwe bezuinigingen, maar extra investeringen die oplopen van 200 miljoen euro in 2004 naar 700 miljoen in 2007. Welke sectoren hiervan profiteren is aan de nieuwe onderwijsminister. .100 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling in het MKB. 100 miljoen euro besparing op achterstandenbeleid door een bundeling van de huidige regelingen voor deze groep. Eventueel „onorthodoxe” maatregelen om het volgen van bètastudies te bevorderen.

DEFENSIE
Defensie moet nog steeds veel bezuinigen, maar krijgt er de komende jaren toch ook wat geld bij: van 30 miljoen in 2004 oplopend naar 100 miljoen in 2007. Totaal over de kabinetsperiode van vier jaar wordt dat 260 miljoen euro. Ontwikkelingssamenwerking krijgt weer een eigen minister. Die houdt de beschikking over 0,8 procent van het bruto nationaal product. Er zullen meer schulden aan ontwikkelingslanden worden kwijtgescholden.

VERKEER, MILIEU, WONEN
Geplande verkeersprojecten worden heroverwogen om achterstallig onderhoud spoor en (water)wegen te betalen. Het kwartje van Kok komt in een fonds voor wegen en openbaar vervoer. Er komt een studie naar kilometerheffing voor vrachtwagens. Gasboringen in Waddenzee en Biesbosch worden verboden. Het bewonersdeel van de onroerendzaakbelasting verdwijnt. Hypotheekrenteaftrek wordt beperkt voor mensen die de winst op de verkoop van hun huis niet in hun nieuwe woning steken.

BESTUURLIJKE VERNIEUWING
Er komt een nieuw kiesstelsel met een regionaal karakter. Inwoners van gemeenten kiezen zelf hun burgemeester.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari