Motie ChristenUnie: kabinet eveneens schuld aan bouwfraude

woensdag 21 mei 2003 23:19

Bron: www.cobouw.nl

In een Kamerbreed gesteunde motie van ChristenUnie-lid Slob, wordt het kabinet mede schuldig genoemd aan de bouwfraude. De Tweede Kamer dwingt het kabinet verder leuren te voorkomen en brengt het aanspreekpunt voor de bouw onder bij het ministerie van Economische Zaken.

Bron: www.cobouw.nl

Kamer verwijt kabinet eveneens schuld aan bouwfraude

In een Kamerbreed gesteunde motie van ChristenUnie-lid Slob, wordt het kabinet mede schuldig genoemd aan de bouwfraude. De Tweede Kamer dwingt het kabinet verder leuren te voorkomen en brengt het aanspreekpunt voor de bouw onder bij het ministerie van Economische Zaken.

Het kabinet krijgt vandaag de kans om zijn mening te geven over de moties naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquête bouwnijverheid bij de beantwoording in tweede termijn. Waarschijnlijk staat volgende week het nieuwe kabinet op het bordes bij de koningin. Op de valreep handelt de oude ministerploeg vandaag de bouwfraude af. Het parlement heeft vooral moeite met het woord 'onwetendheid' in de kabinetsreactie en benadrukt dat juist aanbestedende diensten en toezichthouders op de hoogte waren van onregelmatigheden in de bouw. Het kabinet bekent schuld, maar vergoelijkt daarbij dat de signalen over fraude bij verschillende overheden binnenkwamen. Het kabinet krijgt door de Kamer middels de motie-Slob nog eens ingewreven dat de overheid tot aan de Zembla-uitzending achter de feiten aanliep en verzuimde eerder serieus naar de sector te kijken. Door de passieve houding heeft de overheid zelf bijgedragen aan het ondergrondse systeem van illegaal vooroverleg en prijsafspraken.

"Is het goed te praten? Nee. Hebben we een steek laten vallen? Ja. Wat hier gebeurd is, was van een zodanige omvang en van een zodanige maatschappelijke betekenis dat het voor ons zeer pijnlijk is om nu hier tegenover u te moeten bekennen dat door ons de ernst van de zaak niet is onderkend. Wij hebben de signalen en de incidenten niet op de juiste wijze ingeschat. Zeer pijnlijk!", vatte Kamp de rol van de overheid samen tijdens de behandeling in de Kamer.

De Tweede Kamer stimuleert de plannen van de regering om nog dit jaar het Uniform Aanbestedingsreglement aan te passen. Enveloppen met offertes gaan open en de bewijslast voor niet passende aanbiedingen wordt bij de aannemer gelegd. De Kamer wil echter met een breed gesteunde motie leurgedrag van de aanbestedende diensten voorkomen. SGP-Kamerlid Van der Vlies krijgt steun van de CU, D66, VVD, PvdA en CDA dat bij het nieuw wettelijk aanbestedingskader "adequate bescherming tegen leuren wordt geboden." De Kamer wijst er op dat het ongewenste vooroverleg deels is ingegeven door de angst dat de aanbesteder offertes gaat gebruiken om aannemers onderling uit te spelen om zo de prijs te drukken.

Meerwerk
Een meerderheid van de Kamer vindt ook dat ministeries een lijst moeten bijhouden over meer- en minderwerk bij projecten. Tot nu toe houdt de rijksoverheid geen administratie bij. VVD, CDA en LPF steunen de motie waarbij het Rijk met ingang van 1 juli dit jaar wordt gesommeerd te beginnen met een 'volledige registratie'. Het parlement wil daarvan ook op de hoogte blijven via de jaarrekeningen van de departementen. Dezelfde partijen verlangen ook dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoek doet naar betere projectbeheersing en andere methoden van aanbesteding.

Economische Zaken is het ministerie dat zich in eerste instantie gaat bezighouden met het mededingingsbeleid in de bouwsector, is de strekking van een andere breedgedragen motie. Er is echter geen meerderheid voor een aparte coördinerende minister, maar de Kamer steunt het principe dat de overheid haar rollen als opdrachtgever, wetgever en handhaver strikt scheidt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari