Geen bezuiniging budget ontwikkelingssamenwerking

26-06-2003 12:29 26-06-2003 12:29

De ChristenUnie wil via een amendement op de Voorjaarsnota de bezuiniging van 130 miljoen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking ongedaan maken. Het amendement is mede ondertekend door Crone (PvdA) en Vendrik (GroenLinks). André Rouvoet betitelt de actie van minister Zalm om de bezuiniging al voor Prinsjesdag door te voeren als haastwerk.

ChristenUnie noemt tussentijdse bezuiniging door minister Gerrit Zalm haastwerk

De ChristenUnie wil via een amendement op de Voorjaarsnota de bezuiniging van 130 miljoen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking ongedaan maken. Het amendement is mede ondertekend door Crone (PvdA) en Vendrik (GroenLinks). André Rouvoet betitelt de actie van minister Zalm om de bezuiniging al voor Prinsjesdag door te voeren als haastwerk.

De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is een uitvloeisel van het Hoofdlijnenakkoord. Daarin hebben de coalitiepartijen van CDA, VVD en D66 afgesproken dat er meer exportkredietschulden mogen worden kwijtgescholden ten laste van het officiële budget voor ontwikkelingssamenwerking (ODA). Dit budget bedraagt 0,8% van het BNP en is bestemd voor alle vormen van ontwikkelingssamenwerking die binnen internationale afspraken vallen.

Politieke keuze
De ChristenUnie vraagt zich af of de kwijtschelding van exportkredieten wel echte ontwikkelingshulp is. "Formeel kun je de kwijtschelding van exportkredieten onder de noemer ontwikkelingshulp brengen, maar dat is een politieke keuze die de ChristenUnie niet meemaakt", aldus André Rouvoet. Hij vindt bovendien dat de Tweede Kamer een principieel debat moet voeren over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking: "Dat moet je niet even tussen neus en lippen door bij de Voorjaarsnota regelen".

Nog maar 0,7% BNP voor echte hulp
De fractievoorzitter van de ChristenUnie wijst erop dat het bedrag van schulden-kwijtschelding in de afgelopen jaren snel is toegenomen. In 1998 ging het nog maar om 50 miljoen euro, straks gaat het om 500 miljoen. Omgerekend komt dat neer op bijna 0,1% van het BNP. “De facto geeft Nederland straks nog maar 0,7% BNP uit aan echte hulp,” aldus Rouvoet. Hij dringt er op aan dat het kabinet een nieuwe politieke afspraak maakt over de toerekening van schuldkwijtschelding op de begroting voor ontwikkelingssamenwerking.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari