Vragen over weinig aandacht Special Olympics World Summer Games

02-07-2003 10:47 02-07-2003 10:47

André Rouvoet wil weten waarom de Nederlandse regering zo weinig aandacht heeft voor de prestaties van Nederlandse sporters tijdens de Special Olympics World Summer Games. Aan deze manifestatie hebben 7000 gehandicapte sporters uit 166 landen deelgenomen. De Nederlandse equipe behaalde 32 gouden, 20 zilveren en 23 bronzen medailles. Maar de regering had daar nauwelijks aandacht voor. Gelet op de doelstellingen van het gehandicaptenbeleid en de stimulering van de breedtesport betreurt Rouvoet dat. Daarom stelde hij onderstaande vragen aan de staatssecretarissen van VWS en OCW.

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. Van der Laan, over de Special Olympic World Summer Games voor mensen met een verstandelijke beperking. (Ingezonden 3 juli 2003)

Met antwoord

Geen huldiging voor deelnemers aan Special Olympic World Summer Games

André Rouvoet wil weten waarom de Nederlandse regering zo weinig aandacht heeft voor de prestaties van Nederlandse sporters tijdens de Special Olympics World Summer Games. Aan deze manifestatie hebben 7000 gehandicapte sporters uit 166 landen deelgenomen. De Nederlandse equipe behaalde 32 gouden, 20 zilveren en 23 bronzen medailles. Maar de regering had daar nauwelijks aandacht voor. Gelet op de doelstellingen van het gehandicaptenbeleid en de stimulering van de breedtesport betreurt Rouvoet dat. Daarom stelde hij onderstaande vragen aan de staatssecretarissen van VWS en OCW.

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. Van der Laan, over de Special Olympic World Summer Games voor mensen met een verstandelijke beperking. (Ingezonden 3 juli 2003)

  1. Is u bekend dat tussen 21 en 29 juni jl. de Special Olympics World Summer Games voor mensen met een verstandelijke beperking in Ierland hebben plaats gevonden, waaraan 7000 sporters uit 166 landen hebben meegedaan en waarbij 30.000 vrijwilligers waren betrokken? 1
  2. Heeft de regering betrokkenheid gehad bij de Nederlandse delegatie, bestaande uit 52 sporters en 13 coaches? Zo ja, op welke wijze is deze betrokkenheid vorm gegeven?
  3. Wat is de reden dat er vanuit de Nederlandse overheid zo weinig aandacht is besteed c.q. zo weinig prioriteit is geschonken aan deze World Special Olympic Summer Games, terwijl - bezien vanuit de doelstellingen van het gehandicaptenbeleid en van de stimulering van de breedtesport - verwacht had mogen worden dat juist deze Spelen extra aandacht zouden hebben gekregen? 3
  4. Wordt de Nederlandse delegatie van de World Special Olympic Summer Games nog officieel gehuldigd zoals de Nederlandse delegaties aan de Olympische Spelen en de Paralympics ten deel valt? Indien niet, waarom niet?
  5. Ligt naar uw mening op dit terrein van sportbeoefening niet een bijzondere verantwoordelijkheid voor de publieke omroepen? Bent u bereid met de 'publieke omroep' in overleg te treden om te bezien op welke wijze de publieke aandacht voor deze vorm van sportbeoefening kan worden vergroot en dat volgende keer aan dit evenement meer publieke aandacht wordt gegeven?


1 De Nederlandse equipe behaalde 32 gouden, 20 zilveren en 23 bronzen medailles.
2 Zo werd de ontvangst van de delegatie op Schiphol niet gedaan door de staatssecretaris, zoals dat bij de ontvangst van de delegaties van de Olympische Spelen en van de Paralympics, maar "slechts" door een directeur-generaal van het Ministerie van VWS


Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de staatssecretaris van Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen, mw. Van der Laan. (Ontvangen 5 augustus2003)

  1. Ja
  2. Nee. De samenstelling van de Nederlandse delegatie is een verantwoordelijkheid van Nebas-NSG.
  3. Mijn aanvankelijke voornemen het evenement in Dublin te bezoeken is helaas doorkruist door verplichtingen in de Kamer. Dat de overheid de doelstellingen die aan dit evenement ten grondslag liggen serieus neemt moge blijken uit de financiële bijdrage van € 453.780 die het ministerie van VWS in het jaar 2000 heeft geleverd aan de organisatie van de eerste Europese Special Olympics in Groningen. Dit waren de eerste regionale Special Olympics.
  4. De World Special Olympic Summer Games zijn spelen van een andere orde dan de Olympische Spelen en de Paralympics (waaraan ook sporters met een verstandelijke beperking - op demonstratiebasis - deelnemen). Deze beide laatste zijn topsportevenementen waarbij de geleverde prestaties reden kunnen zijn voor een huldiging. Hoewel er medailles worden uitgereikt ligt aan de World Special Olympic Summer Games ten grondslag het breedtesport-concept van de Special Olympics organisatie uit de Verenigde Staten. Op basis van dit concept kunnen mensen met een verstandelijke beperking uitkomen tegen anderen van gelijk sportprestatieniveau. De norm voor deelname is, dat de deelnemer de betreffende tak van sport moet beheersen en niet bepaalde (objectieve) limieten gehaald behoeft te hebben. Deelname wordt voorts bepaald door loting. Daardoor zijn de Special Olympics vooral een sport-ontmoetingsevenement. Dat doet overigens niet af aan de betekenis die dit evenement kan hebben voor de deelnemers, begeleiders en familie.5
  5. De NOS heeft op grond van het Mediabesluit de taak actuele sportverslaggeving in de programmering op te nemen. Vanuit haar maatschappelijke en informatieve functie dient de NOS deze taak in te vullen, waarbij ook aandacht besteed dient te worden aan de gehandicaptensport. Wij zijn bereid binnenkort over dit onderwerp met de publieke omroep overleg te voeren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari